MúzeumDigitár

Close

Search museums

Close

Search collections

MTA BTK Néprajztudományi Intézet

About the museum

Az MTA BTK Néprajztudományi Intézet 1967-es megalakulása óta a tudományszak hazai vezető intézményeként alapkutatásokat végez a magyarság és a magyarországi kisebbségek anyagi kultúrájának, folklórjának, valamint társadalom- és mentalitástörténetének témakörében összefüggésben az európai, különösen a szomszédos népek kultúrájával. Kutatói társadalomnéprajzi változásvizsgálatokat folytatnak földrajzilag és típusaiban eltérő helyi közösségekben, elemzik a jelen és a közelmúlt átalakuló gazdasági, társadalmi, kulturális folyamatait, vizsgálják a népi kultúra alakulásának történeti folyamatait, gyűjtik, rendszerezik, elemzik a folklór különböző műfajait, a népi vallásosság jelenségeit. Az intézet etnológusai Szibériában, Belső- és Délkelet-Ázsiában, valamint Afrikában végzett terepmunkáik alapján kutatják a helyi társadalmak átalakuló világát.  Az intézet központi feladatvállalásának tekinti, hogy irányítása alatt készüljenek a tudományág összefoglaló munkái, kézikönyv-sorozatai (mint pl. Magyar Néprajzi Lexikon 1977–82; Magyar Néprajzi Atlasz 1987–1992; Magyar Néprajz 1988–2011). Évi rendszerességgel jelenik meg a kutatók legfrissebb publikációival az intézet évkönyv-sorozata, az Ethno-Lore. Az NTI komoly erőfeszítéseket tesz a tudományos kapcsolatok ápolásának és bővítésének érdekében, számos hazai és külföldi partner intézménnyel működik együtt. Az intézet fontosnak tartja, hogy eredményei az oktatásban, a posztgraduális képzésben, ugyanakkor tágabban, a társadalom széles körében is hasznosuljanak.

Collections

Fotó- és diatár
Kézirattár
Hangtár
Videótár