MúzeumDigitár

Close

Search museums

Close

Search collections

MTA BTK Néprajztudományi Intézet

About the museum

Az MTA BTK Néprajztudományi Intézet 1967-es megalakulása óta a tudományszak hazai vezető intézményeként alapkutatásokat végez a magyarság és a magyarországi kisebbségek anyagi kultúrájának, folklórjának, valamint társadalom- és mentalitástörténetének témakörében összefüggésben az európai, különösen a szomszédos népek kultúrájával. Kutatói társadalomnéprajzi változásvizsgálatokat folytatnak földrajzilag és típusaiban eltérő helyi közösségekben, elemzik a jelen és a közelmúlt átalakuló gazdasági, társadalmi, kulturális folyamatait, vizsgálják a népi kultúra alakulásának történeti folyamatait, gyűjtik, rendszerezik, elemzik a folklór különböző műfajait, a népi vallásosság jelenségeit. Az intézet etnológusai Szibériában, Belső- és Délkelet-Ázsiában, valamint Afrikában végzett terepmunkáik alapján kutatják a helyi társadalmak átalakuló világát.  Az intézet központi feladatvállalásának tekinti, hogy irányítása alatt készüljenek a tudományág összefoglaló munkái, kézikönyv-sorozatai (mint pl. Magyar Néprajzi Lexikon 1977–82; Magyar Néprajzi Atlasz 1987–1992; Magyar Néprajz 1988–2011). Évi rendszerességgel jelenik meg a kutatók legfrissebb publikációival az intézet évkönyv-sorozata, az Ethno-Lore. Az NTI komoly erőfeszítéseket tesz a tudományos kapcsolatok ápolásának és bővítésének érdekében, számos hazai és külföldi partner intézménnyel működik együtt. Az intézet fontosnak tartja, hogy eredményei az oktatásban, a posztgraduális képzésben, ugyanakkor tágabban, a társadalom széles körében is hasznosuljanak.

Intézetünk 1976-ban alapított adattárában elsősorban az intézet munkatársai által végzett archívumi munkák, illetve néprajzi terepmunkák során felhalmozott adattári anyagokat őrzünk és kezelünk, azonban egyes dokumentumok más néprajzkutatóktól, gyűjtőktől és kutatóktól származnak. A dokumentumok zöme az intézet 1967-es alapítása után keletkezett, azóta folyamatosan kerülnek be kutatási anyagok, dokumentumok az adattárba, egyes darabjai (különösen a fotótár esetében) ugyanakkor az alapításnál akár jelentősen korábbi időben keletkeztek. Az eddigi nyilvántartási gyakorlat szerint a következő gyűjtemények különülnek el adattárunkban:
1) Kézirattár (3704 leltározott tétel)
2) Fotótár (45000 leltározott tétel)
3) Diatár (10789 leltározott tétel)
4) Hangszalagtár (816 leltározott tétel)
5) Videó- és filmtár (közel 50 tétel)
6) Különgyűjtemények (Magyar Néprajz különgyűjtemény; Néprajzi Atlasz különgyűjtemény; népi gyógyászati különgyűjtemény; sámán-archívum; Gunda Béla-hagyaték; Diószegi Vilmos sámánhit-archívuma; magyarországi árszabások gyűjteménye; népmesekatalógus; mondakatalógus; proverbiumkatalógus)

Az adattár előzetes bejelentkezéssel és engedéllyel látogatható, kutatható. Az engedélyt az intézetigazgató adja ki. Az adattár vezetője: Pastyik Endre (telefon: 06-1-224-6782 mellék: 4124; e-mail: pastyik.endre@btk.mta.hu).

Collections

Fotó- és diatárShow objects [396]Search inside
KézirattárShow objects [7]
Hangtár
Videótár
Különgyűjtemények
Kis magyar néprajz a rádióban

Objects

Tour of the museum