MúzeumDigitár

Close

Search museums

Close

Search collections

Home
Museum Search museums
Collection Search collections
Object
All objects Advanced search Timeline "Image wall"
Contact

Search

search

Magyar Mezőgazdasági Múzeum

Magyar Mezőgazdasági Múzeum

Városliget, Vajdahunyadvár

1146 Budapest

Museum's website

Museum at map

A romantikus várkastély falai között található a Magyar Mezőgazdasági Múzeum egyedülállóan gazdag gyűjteménye. Az évente itt megforduló több százezer látogató közül igen gyakran teszik fel a kérdést: melyik uralkodó és mikor építtette ezt a monumentális, közel 15 000 négyzetméter alapterületű látványosságot? A válaszért rövid időutazást téve gondolatban vissza kell képzelni magunkat a XIX. század utolsó évtizedébe, amikor az ország gyors ütemű gazdasági fejlődésének köszönhetően a főváros látványos átalakuláson ment keresztül, belépett az európai metropolisok sorába. A honfoglalás ezeréves évfordulóján, 1896-ban több hónapig tartó ünnepségsorozattal és kiállítással mutatták be Magyarország történelmét, kulturális és gazdasági teljesítményét.

A kiállítás, aktualitásain túl, maradandó értékeket teremtett. Ezek közül büszkeséggel említhető a millenniumi földalatti, a kontinentális Európa első és napjainkban is üzemelő kéregvasútja, amelyiken kényelmesen megközelíthető Európa legnagyobb mezőgazdasági szakmúzeuma. A Magyar Mezőgazdasági Múzeum maga is a millenniumi ünnepségeket körülvevő hangulatból született: emléket állít mindazon értékeknek, amelyekre Magyarország épített és a jövőben is építhet. A mezőgazdaság évszázadokon át az ország gazdasági teljesítményének döntő hányadát termelő ágazatnak számított. A jelentős politikai befolyással rendelkező Darányi Ignác földművelésügyi miniszter 1896. június 20-án aláírt alapító okiratban fogalmazta meg elvárását: "az ország mezőgazdasági termelése és fejlődése állandó és modern múzeumban bemutattassék". Az alapító állandó múzeum létrehozásán gondolkodott, ami végül 1907. június 9-én, a Vajdahunyadvár épületének ünnepélyes átadásával valósult meg. Figyelemre méltó tényként állapíthatjuk meg, hogy a fenntartó, a Földművelésügyi Minisztérium a múzeum feladatává tette mindannak bemutatását, "ami a magyar mezőgazdaságra érdekkel és fontossággal bír, amiből a hazai mező-, kert- szőlő- vagy erdőgazdaság megbízható és gyakorlati tanulságot meríthet". Az alapítást követő néhány évtizedben az intézmény inkább volt nevezhető egy olyan gyakorlati bemutató- és oktatóközpontnak, ahol az érdeklődő a mezőgazdaság szinte minden ágazatában részletesen megismerhette a termelés korszerű eljárásait.

Ma a Magyar Mezőgazdasági Múzeum több százezres muzeális tárgyállománya egyedülállóan reprezentálja a magyar mezőgazdaság történetét. Gyűjteményében megtalálható például az 1852-ben Magyarországra került első gőzlokomobil, továbbá hazai és külföldi mezőgazdasági eszközök és gépek széles spektruma. A látogatók és szakemberek körében egyaránt nagy érdeklődést vált ki a világhírű trófeagyűjtemény. A kiállításban időrendi sorrendben láthatók az egykor, vagy még ma is világrekordnak számító szarvas-, dámvad-, őz- és vaddisznótrófeák. A múzeum nagy értékei között tartjuk számon a XIX. században és a két világháború között az európai piacot uraló búzafajták kollekcióját. Ugyanilyen becsben tartjuk a XVI. és XIX. század között a külföldi piacokon is népszerű szürke magyar szarvasmarhák koponyagyűjteményét, vagy az igazi kézműves remeknek számító lószerszámokat, ahogyan a nagy számban kiállított vadászfegyvereket és a méltán világhírű magyar szőlészet és borászat rendkívül gazdag tárgyi rekvizitumait.

Dr. Fehér György főigazgató

Collections:

"Numizmatikai Gyűjtemény"
"Mezőgazdasági Erő- és Munkagépgyűjtemény"
"Személyi Emlékanyag-gyűjtemény"
"Agrobotanikai Gyűjtemény"
"Fogatolt Járműgyűjtemény"
"Lószerszámgyűjtemény"
"Régészeti Gyűjtemény"
"Szakoktatás-történeti Gyűjtemény"
"Textilgyűjtemény"
"Filmarchívum Gyűjtemény"
"Plakát- és Aprónyomtatvány-gyűjtemény"
"Térképgyűjtemény"
"Állatcsontgyűjtemény (ÁCS)"
"Társállatok"
"Méhészeti Gyűjtemény"
"Fotónegatív és Diapozitív Gyűjtemény"
"Kézieszköz-gyűjtemény (KE)"
"Kerámia Gyűjtemény (K)"
"Állattenyésztési Gyűjtemény (Á)"
"Agrártörténeti Iratok Gyűjteménye (AI)"
"Eredeti Fényképek Gyűjteménye (EF)"
"Képzőművészeti Gyűjtemény (KM)"
"Archaeobotanikai Gyűjtemény (AR)"

Objects: