MúzeumDigitár

Close

Search museums

Close

Search collections

Home
Museum Search museums
Collection Search collections
Object
All objects Advanced search Timeline "Image wall"
Contact

Search

search

Viski Károly Múzeum Kalocsa

Viski Károly Múzeum Kalocsa

Szent István király út 25.

6300 Kalocsa

Tel: 0678-462-351

Museum's website

Museum at map

A Viski Károly Múzeum jogelődjének a városháza folyosóján 1932-ben létrejött muzeális gyűjteményt tekinthetjük. Hosszú évek vitái után az új polgármester, Antalffy Sándor is pártfogásába vette a kalocsai múzeumügyet. Megalakították a Városi Múzeum Bizottsága nevű civil szerveződést. Három személy lelkesedése és buzgolkodása mozgatta az ügyet, nevezetesen: dr. Kujáni Ferenc kanonok, a Kalocsai Földmíves Ifjúsági Egyesület elnöke, Antalffy Sándor polgármester és r. Gábor Lajos festőművész, a Kalocsai Földmíves Ifjúsági Egyesület Népművészeti Osztályának vezetője. A város 1931. október 5-i rendkívüli közgyűlése a múzeum elhelyezésének céljából átengedte a vegyvizsgáló állomás elköltözésével megüresedett helyiségeket a városháza folyosóján. Az 1932. március 20-i városi közgyűlés a Városi Múzeum Bizottsága kérésére ideiglenes jelleggel engedte át a tervezett kiállítás céljára a városháza főbejáratától balra lévő folyosót. Ez a folyosórész maradt véglegesen - a kalocsai múzeum történetének első és második korszakában - a múzeum kiállításainak a helye. A kiállító-helyiség biztosítása után felgyorsultak az események, majd 1932. június 2-án csütörtökön, 16 órakor nyitotta meg dr. Horváth Győző püspök, a Városi Múzeum Bizottsága elnöke Kalocsa első múzeumát. A nagyrészt Gábor Lajos festőművész által gyűjtött múzeumi anyag a II. világháború alatt szétszóródott, elpusztult. Csupán néhány darabot őriz a Viski Károly Múzeum ebből a korszakból, mely tárgyak - ritkaságuknál fogva - féltett kincsei a kalocsai múzeumnak. A Gábor Lajos által gyűjtött majd szétszóródott múzeumi anyag egy részét a múzeum újjászervezése során kaptuk ajándékba és vásároltuk vissza magánszemélyektől.

A városi gyűjtemény újjászervezését 1949. augusztus 9-től Laszczik Ernő nyugalmazott tanítóképző intézeti igazgató végezte el. Az országos szervek többször szorgalmazták a múzeum végleges elhelyezését, de Laszczik Ernő lankadatlan fáradozásai ellenére is minduntalan meghiúsultak a tervek. Először az érseki Jószágkormányzóságot jelölték ki múzeumnak. Laszczik Ernő az átadott ingatlan kulcsaival a kezében készülődött a költözködésre, de a legutolsó pillanatban az orosz hadsereg megszállta és elfoglalta az épületet. A kudarc elkedvetlenítette a kalocsai múzeumügy harcosait. Később a Főszékesegyház és a Zárda közötti kanonoki lakóépületet jelölték ki múzeumnak, de többszöri tárgyalás után ezt is más célra engedték át, így a városi múzeum a városházán maradt. Az államosítás így a régi helyén találta a kalocsai múzeumot.
Az államosított Tóth Mike féle ásványtár a többi gimnáziumi gyűjteménnyel együtt a múzeum tulajdonába került, de helyhiány miatt kiállításukra nem kerülhetett sor. Laszczik Ernő halálával (1955) megrekedt a kalocsai múzeum ügye. Az 1960-as évek elején önálló intézményi jellege is megszűnni látszott, amikor is a gimnáziumi szertárakba költöztették a múzeumi anyagot. Változás 1963 áprilisában következett be, amikor a gyűjtemény a Megyei Tanács kezelésébe került. Ekkor a gimnázium földszintjén 3 helyiséget jelöltek ki múzeum céljára, ahol néprajzi kiállítást rendeztek. A múzeum vezetőjévé Pécsiné Ács Sarolta nyugalmazott tanítónőt nevezték ki, aki a Megyei Múzeumigazgatóság anyagi bázisával gyarapította a kis múzeum tárgyi anyagát.
A Városi és a Megyei Tanács 1970-ben határozta el a kalocsai néprajzi-helytörténeti gyűjtemény önálló tájmúzeummá fejlesztését. Első lépésként Dr. Bárth János múzeológust nevezték ki igazgatóvá. Határozat született arról, hogy a Belvárosi Iskolát 1970. november 1-én múzeumi célokra átadják. Az iskola 1971 májusában költözött el, csak ezután rendezhették meg az első állandó kiállítást. 1977 februárjában a Városi Tanács átadta az épület földszinti helyiségeit és egész telkét, így végleg múzeumi tulajdonná vált az ingatlan. Az 1971. évet követő időszakban a Viski Károly Múzeum egyre terjeszkedett, jelentős mértékben gyarapította gyűjteményeit, s igen gazdag múzeális anyaggal rendelkező tájmúzeummá vált.

1993. április 1-től Romsics Imre, a homokmégyi - a valamikori kalocsai jobbágyok leszármazottja - születésű néprajzkutató múzeológus az intézmény igazgatója. Ebben az időszakban a régészeti-, a néprajzi-, a történeti dokumentációs-, az adattári-, a fotó- és a könyvtári gyűjteményeink jelentős mértékben gyarapodtak. Hosszú fáradozás és küzdelem után 1995-1997 között - három ütemben - felújítottuk a múzeum épületének homlokzatát, tetőhéjazatát és pincéjét. 2003-ban felújítottuk, európai színvonalúra alakítottuk belső tereinket, kiállításainkat. A 2000-2004 közötti átalakításokkal a végsőkig kihasználtuk raktáraink befogadóképességét. Gyűjteményeink kinőtték a rendelkezésünkre álló épületet, ezért 2003-2004-ben egy új épületszárnyat terveztettünk. Keressük a beruházás lehetőségeit.

Collections:

"Nicolas Schöffer Gyűjtemény"
"Nicolas Schöffer Gyűjtemény - Képzőművészeti gyűjtemény"
"Városi Képzőművészeti Gyűjtemény"
"Viski Károly Múzeum"
"Numizmatikai gyűjtemény"[1595]Show objectsSearch inside
"Régészeti adattár"[302]Show objectsSearch inside
"Természettudományi gyűjtemény"[3988]Show objectsSearch inside
"Történeti gyűjtemény"
"Adattár"[1330]Show objectsSearch inside
"Fotótár"[6244]Show objectsSearch inside
"Képzőművészeti gyűjtemény"[55]Show objectsSearch inside
"Történeti dokumentációs gyűjtemény"[5843]Show objectsSearch inside
"Régészeti gyűjtemény"
"Néprajzi gyűjtemény"

Objects:

Drezdaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=113.7383651.049259 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_13123116805.jpg
Lipcseindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=5112.3747551.340333 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_13130656984.jpg
Pécsindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=6018.250046.0667 Show objects../data/hu/portal/images/201804/200w_10081328174.jpg
Berlinindex.php?&t=objekt&oges=7680213.40833352.518333Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19110421174.jpg
Münchenindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=8011.56666748.133333 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_19102536004.jpg
Salzburgindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=11813.05501047.809490 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28130759009.jpg
Londonindex.php?&t=objekt&oges=76891-0.083351.5000Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19103338031.jpg
Stuttgartindex.php?&t=objekt&oges=768459.1770248.78232Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19103915550.jpg
Nürnbergindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=27411.07777849.452778 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_13154058261.jpg
Japánindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=27613836 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26125518033.jpg
Amerikai Egyesült Államokindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=2312-95.7815551757837.115066058541 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23154530076.jpg
Kanadaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=4022-104.50195312557.766705135462 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26130243626.jpg
Tokajindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=481921.4166748.11667 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21144357903.jpg
Ráckeveindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=482118.9447847.16095 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_19130849629.jpg
Bátyaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=482318.957912746.4891741 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_20151729008.jpg
Kecskemétindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=482819.6912846.90618 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_13145323350.jpg
Újpest (Budapest, 4. kerület)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=482919.091314847.5648915 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_13131206920.jpg
Miskolcindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=483320.7833348.1 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_13121346203.jpg
Debrecenindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=483521.63333 47.53333 Show objects../data/hu/portal/images/201709/200w_07154958047.jpg
Kassaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=483621.225585937548.715128902016 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_19121705788.jpg
Sopronindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=483816.5904947.68501 Show objects../data/hu/portal/images/201804/200w_09143726618.jpg
Hódmezővásárhelyindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=483920.3247070312546.410089010290 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_20091819194.jpg
Pöstyénindex.php?&t=objekt&oges=7677117.83081054687548.579029954581Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19105443025.jpg
Fiumeindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=486014.40917 45.34306 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_19101047933.jpg
Szolnokindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=493720.247.18333 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_13150925760.jpg
Margitsziget (Budapest)index.php?&t=objekt&oges=8359819.0478347.5267Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28122902867.jpg
Buda (Budapest)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=496519.0333347.5 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27111312976.jpg
Lévaindex.php?&t=objekt&oges=8205518.6070548.21563Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26124126330.jpg
Vácindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=497019.1361247.77591 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27101609180.jpg
Székesfehérvárindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=497218.4103447.18995 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_13150847615.jpg
Pest (Budapest)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=497519.0833347.5 Show objects../data/hu/portal/images/201801/200w_22094228341.jpg
Triesztindex.php?&t=objekt&oges=7675313.790345.64325Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19100906630.jpg
Bajaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=500618.9546.17496 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_19124950917.jpg
Zomborindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=501019.115146845.773295 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_13090807610.jpg
Visegrádindex.php?&t=objekt&oges=8226518.970947.78526Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26154329679.jpg
Szekszárdindex.php?&t=objekt&oges=7664718.7090546.35014Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_12133505639.jpg
Aradindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=505621.312267746.1865606 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_19110929914.jpg
Esztergomindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=506118.74148 47.7928 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_13111221882.jpg
Egerindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=506220.377228447.9025348 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_19120627830.jpg
Kőszegindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=506316.54147.38922 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26102807927.jpg
Mádindex.php?&t=objekt&oges=8212321.2820848.19442Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26120749853.jpg
Temesvárindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=507121.2257145.75372 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_13101249306.jpg
Pozsonyindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=507617.1067448.14816 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26150642560.jpg
Szegedindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=508720.1482446.253 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_13101000477.jpg
Érsekújvárindex.php?&t=objekt&oges=7648518.16195 47.98544Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_12131920830.jpg
Győrindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=511617.6351247.68333 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_12135617974.jpg
Nagyszombatindex.php?&t=objekt&oges=7659217.5872348.37741Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_13154923990.jpg
Lippaindex.php?&t=objekt&oges=7656821.6962846.09085Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_13155435189.jpg
Mohácsindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=514718.6830645.99306 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_08085752218.jpg
Besztercebányaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=516019.1534948.73946 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_19111141694.jpg
Szatmárindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=517522.8833347.8 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_19095602578.jpg
Gyulaindex.php?&t=objekt&oges=7591521.2833346.65Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_12112733039.jpg
Nagyváradindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=517921.9333347.06667 Show objects../data/hu/portal/images/201710/200w_12161832913.jpg
Mezőtúrindex.php?&t=objekt&oges=9041720.62271118164047.003358256845Show object../data/hu/portal/images/201801/200w_24085243208.jpg
Berettyóújfaluindex.php?&t=objekt&oges=7699321.53526306152347.228583699016Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19114742617.jpg
Linzindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=521614.2861148.30639 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_22092136055.jpg
Nagytétényindex.php?&t=objekt&oges=8200518.972529847.3957535Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26134851455.jpg
Csehországindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=521815 49.75 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28140228266.jpg
Lengyelországindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=52492052 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28123321123.jpg
Marosvásárhelyindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=528524.5574746.54245 Show objects../data/hu/portal/images/201704/200w_20132300015.jpg
Olaszországindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=528712.8333342.83333 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26141855208.jpg
Tataindex.php?&t=objekt&oges=7636018.3183847.65289Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_12135541195.jpg
Dobsinaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=537020.36988 48.82073 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_22092756507.jpg
Franciaországindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=53732 46 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26115741829.jpg
Bécsindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=537616.3720848.20849 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_13082737871.jpg
Kínaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=538010535 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27121101011.jpg
Kolozsvárindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=538323.623635346.7712101 Show objects../data/hu/portal/images/201704/200w_20154229447.jpg
Németországindex.php?&t=objekt&oges=8103810.551.5Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21130854884.jpg
Mariazellindex.php?&t=objekt&oges=7631715.3163947.77306Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_13080351258.jpg
Kispest (Budapest, 19. kerület)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=540519.141875347.4478717 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_13083633079.jpg
Magyarországindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=545219.50330447.162494 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21123334479.jpg
Svédországindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=54721562 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28125231416.jpg
Kalocsaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=550918.9858346.52639 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_13130044421.jpg
Pest megye (Magyarország)index.php?&t=objekt&oges=8310619.461812847.4480001Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27140959896.jpg
Rákospalota (Budapest, 15. kerület)index.php?&t=objekt&oges=7627219.131934447.561541Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_13105657698.jpg
Nagydobszaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=562417.6666746.03333 Show objects../data/hu/portal/images/201804/200w_10081250750.jpg
Gyöngyösindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=563519.92847.78257 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27094906222.jpg
Nyíregyházaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=564721.7167147.95539 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_20153011105.jpg
Badacsonyindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=565417.546.78333 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27094728141.jpg
Lajosmizseindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=566419.5617147.02133 Show objects../data/hu/portal/images/201704/200w_04153425707.jpg
Karcagindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=566620.9347.31667 Show objects../data/hu/portal/images/201710/200w_12154939398.jpg
Dunavecseindex.php?&t=objekt&oges=7669518.97433 46.91407Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_12135047440.jpg
Szentesindex.php?&t=objekt&oges=7626120.2720146.65627Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_13084041034.jpg
Szentendreindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=574519.0756147.66943 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_12124909687.jpg
Pápaindex.php?&t=objekt&oges=7627717.467447.33004Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_12125036275.jpg
Piszkeindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=577318.4962347.74735 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27101013135.jpg
Jákindex.php?&t=objekt&oges=38464416.5814847.14249Show object../data/hu/portal/images/201804/200w_09143434395.jpg
Tamásiindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=582818.2833346.63333 Show objects../data/hu/portal/images/201709/200w_13151115764.jpg
Párizsindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=58442.348848.85341 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28142834323.jpg
Pécelindex.php?&t=objekt&oges=7637019.3416247.48962Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_12124528817.jpg
Szabadszállásindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=591819.2232446.87575 Show objects../data/hu/portal/images/201707/200w_14154325458.jpg
Balassagyarmatindex.php?&t=objekt&oges=7716819.2961448.07296Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19121616567.jpg
Mosonmagyaróvárindex.php?&t=objekt&oges=7666917.2699447.86789Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_12131035181.jpg
Ajkaindex.php?&t=objekt&oges=8378117.551778347.1036349Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28151032137.jpg
Magas Tátraindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=602120.2193149.13815 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_12134929878.jpg
Lábatlanindex.php?&t=objekt&oges=8316018.4962347.74735Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28092059261.jpg
Aszód index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=605419.484342247.6533802 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26141337378.jpg
Kiskunhalasindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=606419.4847946.43402 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_08084601859.jpg
Siklósindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=611618.2975245.85499 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28092755277.jpg
Pécsváradindex.php?&t=objekt&oges=8221218.4232146.16033Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26123328967.jpg
Beregszászindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=613722.6441848.20555 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26154800682.jpg
Polgárdiindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=614118.30247.06099 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_19124136428.jpg
Piliscsabaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=614418.8288647.63417 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_01141708335.jpg
Bártfaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=616121.2727149.29175 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_19114541205.jpg
Alsónémediindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=618419.15843 47.31524 Show objects../data/hu/portal/images/201706/200w_01124629104.jpg
Apatinindex.php?&t=objekt&oges=7678018.98472 45.67111Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19110626994.jpg
Aknaszlatinaindex.php?&t=objekt&oges=8275423.87035 47.94604Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27102330770.jpg
Eperjesindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=621221.23393 48.99839 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_13130006810.jpg
Erdőbényeindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=621321.36667 48.26667 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26153907145.jpg
Brassóindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=622025.6061345.64861 Show objects../data/hu/portal/images/201704/200w_27135331860.jpg
Bogyiszlóindex.php?&t=objekt&oges=7714618.8296246.38638Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19123324267.jpg
Bélapátfalvaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=624520.3666748.05 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_20084819554.jpg
Dévaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=625022.9 45.88333 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_13100652882.jpg
Désindex.php?&t=objekt&oges=8273223.86667 47.15Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27102502563.jpg
Dunaszekcsőindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=625418.75865 46.08663 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_08094803439.jpg
Csapindex.php?&t=objekt&oges=7665522.20555 48.43198Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19092733591.jpg
Csolnokindex.php?&t=objekt&oges=8440418.71611 47.69116 Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_01140343246.jpg
Fehéregyházaindex.php?&t=objekt&oges=8499628.41667 43.8Show object../data/hu/portal/images/201705/200w_25120936510.jpg
Felsőbányaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=631523.6921547.66189 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21100937160.jpg
Fótindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=631719.1887 47.6177 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27093723299.jpg
Göncindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=632621.28333 48.46667 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26153714912.jpg
Gyergyószentmiklósindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=633225.60055 46.72292 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28150906668.jpg
Sarajevoindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=634818.3564443.84864 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_13154614112.jpg
Füzesabonyindex.php?&t=objekt&oges=7695620.41667 47.75Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19120955238.jpg
Gyulafehérvárindex.php?&t=objekt&oges=7646823.5833346.06667Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_12133814592.jpg
Hortobágyindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=638021.1510847.58278 Show objects../data/hu/portal/images/201709/200w_07155051365.jpg
Homokmégyindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=638719.0731146.49002 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_20090313960.jpg
Hartaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=639319.0305346.69846 Show objects../data/hu/portal/images/201710/200w_13160925349.jpg
Hévízindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=639717.1840846.79031 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_13144513261.jpg
Kapnikbányaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=639923.8666747.66667 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21133056067.jpg
Jászóindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=640020.9756648.68259 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21101322182.jpg
Jászapátiindex.php?&t=objekt&oges=7633920.1547.51667Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_13102515479.jpg
Kecelindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=641919.2519446.52528 Show objects../data/hu/portal/images/201804/200w_09132535015.jpg
Kézdivásárhelyindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=642426.1333346 Show objects../data/hu/portal/images/201705/200w_25115640834.jpg
Kiskunfélegyházaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=643819.8445846.71213 Show objects../data/hu/portal/images/201707/200w_07144643373.jpg
Kiskunmajsaindex.php?&t=objekt&oges=8742419.7446.49028Show object../data/hu/portal/images/201801/200w_22093028096.jpg
Kunhegyesindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=645520.6333347.36667 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_12151336181.jpg
Körmöcbányaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=645918.9183448.70519 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28131351024.jpg
Losoncindex.php?&t=objekt&oges=7690819.6670848.33249Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19105231693.jpg
Lugosindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=647321.9030645.68861 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_13153556595.jpg
Makóindex.php?&t=objekt&oges=7635120.4833346.21667Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_12135257693.jpg
Mátraverebélyindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=650319.7804947.97421 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_20132345059.jpg
Mátrafüredindex.php?&t=objekt&oges=8413619.9678147.83057Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_01140912839.jpg
Mezőberényindex.php?&t=objekt&oges=7642221.0333346.81667Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_13105238853.jpg
Mélykútindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=652219.3810246.21509 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_13080303281.jpg
Munkácsindex.php?&t=objekt&oges=7699122.7177948.43919Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19114702040.jpg
Nagykőrösindex.php?&t=objekt&oges=7619919.7785747.03419Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_13081034615.jpg
Nagybányaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=653023.5680847.65729 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_19112840584.jpg
Nagykikindaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=654020.4652845.82972 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_19103508682.jpg
Nagyenyed (Fehér megye)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=654923.7212846.31006 Show objects../data/hu/portal/images/201705/200w_04112714648.jpg
Nagyszebenindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=655124.1545.8 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23133410230.jpg
Nagyszalontaindex.php?&t=objekt&oges=9042121.6546.8Show object../data/hu/portal/images/201801/200w_24085335888.jpg
Nagyszakácsiindex.php?&t=objekt&oges=7677517.3208146.48717Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19094355617.jpg
Óbecseindex.php?&t=objekt&oges=7660320.0333145.61632Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_12132048248.jpg
Orsovaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=657222.3961144.72528 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_13153435392.jpg
Paksindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=659618.8596246.62648 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_13105942256.jpg
Pestszenterzsébet (Budapest)index.php?&t=objekt&oges=7632719.1166747.43333Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_13104445450.jpg
Parádindex.php?&t=objekt&oges=8246120.0297247.92323Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26154612786.jpg
Pelsőcindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=661120.405143148.5478222 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28141634209.jpg
Petrozsényindex.php?&t=objekt&oges=8410623.3645.41667Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_02085956326.jpg
Sóskútindex.php?&t=objekt&oges=8265318.8224747.40665Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27101114960.jpg
Sümegindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=662217.2820946.97703 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_20082214578.jpg
Sátoraljaújhelyindex.php?&t=objekt&oges=8283521.6587148.39492Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27123422049.jpg
Soltvadkertindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=662819.3938946.57889 Show objects../data/hu/portal/images/201804/200w_10092531199.jpg
Sárospatakindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=663121.5738348.3245 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26121745213.jpg
Sárközindex.php?&t=objekt&oges=8974418.7941946.21412Show object../data/hu/portal/images/201610/200w_19095127837.jpg
Sárszentlőrincindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=663318.6046646.62426 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_13090500011.jpg
Soltindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=663518.9999346.80067 Show objects../data/hu/portal/images/201709/200w_12150719550.jpg
Sellyeindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=663717.8471145.87247 Show objects../data/hu/portal/images/201804/200w_10081424543.jpg
Segesvár (Maros megye)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=664124.7927946.22141 Show objects../data/hu/portal/images/201705/200w_04115709051.jpg
Somorjaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=664517.3097248.03015 Show objects../data/hu/portal/images/201711/200w_06102312107.jpg
Szabadkaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=664819.6666746.1 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_13151722119.jpg
Rimaszombatindex.php?&t=objekt&oges=7700620.0223948.38284Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19121825928.jpg
Szakmárindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=665719.07546.5554 Show objects../data/hu/portal/images/201804/200w_09142140591.jpg
Szabadbattyánindex.php?&t=objekt&oges=8446818.3682347.11902Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_01142132874.jpg
Szászrégenindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=667724.7021646.7742 Show objects../data/hu/portal/images/201804/200w_10095218486.jpg
Ungvárindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=668122.348.61667 Show objects../data/hu/portal/images/201710/200w_13155310522.jpg
Székelyudvarhelyindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=669125.346.3 Show objects../data/hu/portal/images/201705/200w_25113423307.jpg
Szegvárindex.php?&t=objekt&oges=37779320.2240846.5874Show object../data/hu/portal/images/201710/200w_12153303450.jpg
Szombathelyindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=669716.6215547.23088 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_13080522970.jpg
Szovátaindex.php?&t=objekt&oges=7679125.0666746.58333Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19105357648.jpg
Tassindex.php?&t=objekt&oges=8677519.0298847.02095Show object../data/hu/portal/images/201707/200w_14154238394.jpg
Trencsénindex.php?&t=objekt&oges=8367718.0443648.89452Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28123417010.jpg
Tordaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=673723.7833346.56667 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21115549059.jpg
Torockó (Fehér megye)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=676323.5666746.45 Show objects../data/hu/portal/images/201705/200w_04112334288.jpg
Versecindex.php?&t=objekt&oges=7663521.3036145.11667Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19092648691.jpg
Vaskútindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=677518.9851446.10782 Show objects../data/hu/portal/images/201804/200w_10114737632.jpg
Verpelétindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=678220.2333347.85 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26133448215.jpg
Zólyom (Szlovákia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=679219.1548.57442 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_19150741768.jpg
Vukovárindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=680218.9997245.34333 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_19105842779.jpg
Belgrádindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=681320.4651344.80401 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_19100608249.jpg
Nagyszőlősindex.php?&t=objekt&oges=8402423.0266648.14135Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28144539278.jpg
Lembergindex.php?&t=objekt&oges=8224024.0232449.83826Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26115603256.jpg
Tirol (Ausztria)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=682711.3333347.25 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23140059420.jpg
Menyházaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=682822.2546.4 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28092145032.jpg
Mátraindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=683119.9547.88333 Show objects../data/hu/portal/images/201804/200w_10120300417.jpg
Tihanyindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=683217.8891846.91369 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_02085514715.jpg
Felsődernaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=683322.3 47.2 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26141029838.jpg
Kiskőrösindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=683419.2852846.62139 Show objects../data/hu/portal/images/201711/200w_07115210272.jpg
Parádsasvárindex.php?&t=objekt&oges=8436919.9770947.9126Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_02082154571.jpg
Zircindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=683917.8737347.26362 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_19100037357.jpg
Zalatnaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=684723.2316246.10633 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26153424593.jpg
Prágaindex.php?&t=objekt&oges=7662414.4207650.08804Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_13153808168.jpg
Angliaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=6849-1.23596191406252.328625488430 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28131306629.jpg
Korond (Hargita megye)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=685225.19439697265646.452997047482 Show objects../data/hu/portal/images/201704/200w_20131907191.jpg
Buziásfürdőindex.php?&t=objekt&oges=7684421.6036145.64917Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19105314927.jpg
Barcsindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=686317.4586145.96 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_13100652882.jpg
Betlérindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=686420.5080548.70275 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28131511306.jpg
Abbáziaindex.php?&t=objekt&oges=7692314.30833 45.33917Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19094642157.jpg
Abrudbányaindex.php?&t=objekt&oges=7689323.065790746.2726882Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19114425282.jpg
Balatonújhelyindex.php?&t=objekt&oges=7641118.05846.90413Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_13085539371.jpg
Borszékindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=689425.5666746.95 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26120512409.jpg
Csorbatóindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=689620.06292 49.11939 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26150032269.jpg
Izsákindex.php?&t=objekt&oges=7644419.3517246.80454Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_12150540044.jpg
Korponaindex.php?&t=objekt&oges=8115819.0647448.3554Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21145755428.jpg
Nyustyaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=696519.9539548.57257 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26110138295.jpg
Recskindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=697920.1166747.93333 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_01134459401.jpg
Resicabányaindex.php?&t=objekt&oges=8349921.8891745.30083Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28130252156.jpg
Szomolnokindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=698420.7377248.72936 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28110311039.jpg
Szászkabányaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=698721.7091544.88546 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21110424170.jpg
Villányindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=700918.4538945.86889 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_01142727232.jpg
Eszékindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=702618.69389 45.55111 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_19100906630.jpg
Indiaindex.php?&t=objekt&oges=8103772.86132812518.908884879146Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21142312007.jpg
Fajszindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=721018.91943 46.41695 Show objects../data/hu/portal/images/201704/200w_08134431894.jpg
Somoskőujfaluindex.php?&t=objekt&oges=8210919.8230348.16374Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26122233962.jpg
New Yorkindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=7504-74.0059740.71427 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28115446886.jpg
Zágrábindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=751115.9779845.81444 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_19122003004.jpg
Girincsindex.php?&t=objekt&oges=7686120.98333 47.96667Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19105103053.jpg
Jeruzsálemindex.php?&t=objekt&oges=7686635.21530151367131.784581680424Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19104305156.jpg
Szerbiaindex.php?&t=objekt&oges=7624520.45998 44.81892Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_13083811760.jpg
Bács-Kiskun megye (Magyarország)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=765119.4166746.5 Show objects../data/hu/portal/images/201801/200w_24084509306.jpg
Egyiptomindex.php?&t=objekt&oges=8109830 27Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21144549543.jpg
Budapestindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=772519.0399147.49801 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_12130614000.jpg
Brazíliaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=7740-55-10 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23154615725.jpg
Brünn (Csehország)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=774216.6079649.19522 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_02090313815.jpg
Nógrád megye (Magyarország)index.php?&t=objekt&oges=8254519.5833348Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26145142069.jpg
Oroszországindex.php?&t=objekt&oges=8332210060Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28113711878.jpg
Belgiumindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=77764.31762695312550.846380708598 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27124641635.jpg
Svájcindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=77857.454223632812546.943348074301 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21142735033.jpg
Rómaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=779612.48870849609341.896782910098 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_19093800952.jpg
Ausztráliaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=7799135-25 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21151457901.jpg
Kölnindex.php?&t=objekt&oges=768246.987304687550.924354305269Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19094812033.jpg
Portugáliaindex.php?&t=objekt&oges=81147-8.920898437539.471538580340Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22091449456.jpg
Jénaindex.php?&t=objekt&oges=8169011.57762147951850.921793349650Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26092533306.jpg
Grazindex.php?&t=objekt&oges=7694415.44952392578147.057610018237Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19104609496.jpg
Ázsiaindex.php?&t=objekt&oges=81994100.619655334.047863Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26125337644.jpg
Hamburgindex.php?&t=objekt&oges=8320110.0153453.57532Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28102424518.jpg
Spanyolországindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=7919-440 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27131541714.jpg
Sienaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=792211.34063720703143.307817056872 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28094444620.jpg
Gölnicbányaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=792720.93394348.8518087 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26133606150.jpg
Finnországindex.php?&t=objekt&oges=812512664Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22091754711.jpg
Mannheim (Németország)index.php?&t=objekt&oges=769378.445434568857349.479204235328Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19103548287.jpg
Bukarestindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=802626.10076904296844.412815500080 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_19100742764.jpg
Újvidékindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=807719.83694 45.25167 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_07102048822.jpg
Tolcsvaindex.php?&t=objekt&oges=8216821.448845248.2841513Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26120838759.jpg
Zsolnay gyár (Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37.)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=813018.2474146.077271 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_01123446947.jpg
Afrikaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=825021.6210937523.291810532441 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_01122908227.jpg
Meranindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=826811.152517946.6712938 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26155456930.jpg
Freiburgindex.php?&t=objekt&oges=818387.85222 47.9959Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26111246656.jpg
Gellért-hegyindex.php?&t=objekt&oges=8224219.04838 47.48669Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26121706617.jpg
Klagenfurtindex.php?&t=objekt&oges=7679714.30528 46.62472Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19104851515.jpg
Fertődindex.php?&t=objekt&oges=38464816.87088 47.62173Show object../data/hu/portal/images/201804/200w_09143553356.jpg
Herkulesfürdőindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=860522.4125 44.87972 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_19111848935.jpg
Szibériaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=8691100 60 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27120837117.jpg
Brüxindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=896313.6361750.50301 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26155021792.jpg
Zentaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=904920.07722 45.9275 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_19110051551.jpg
Norvégiaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=908310 62 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27133132776.jpg
Stájerország (Ausztria)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=912415.1666747.25 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26112921051.jpg
Alföldindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=913920 47 Show objects../data/hu/portal/images/201610/200w_19143907293.jpg
Máramaros megye (Románia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=943024 47.66667 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28122809264.jpg
Torinoindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=96817.687683105468745.068307605044 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_19094642157.jpg
Adonyindex.php?&t=objekt&oges=7701518.86493 47.1194Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19120411683.jpg
Borostyánkő (Ausztria)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1060316.25 47.4 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28121817089.jpg
Giessen (Németország)index.php?&t=objekt&oges=810408.67554 50.58727Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21125147156.jpg
Hajósindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1147719.12056 46.39861 Show objects../data/hu/portal/images/201710/200w_12164223166.jpg
Sussexindex.php?&t=objekt&oges=83650-88.5223388671843.237759704917Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28143751328.jpg
Bajorországindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1149411.81579589843749.066968307893 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28130517124.jpg
Kisterenyeindex.php?&t=objekt&oges=8247319.84076 47.96962Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26154300499.jpg
Kelemen-hegységindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1155525.05 47.11667 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27081642317.jpg
Vicenzaindex.php?&t=objekt&oges=8378711.54937744140645.530082167788Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28144611933.jpg
Bolzano (Bozen)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1177311.3398246.49067 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26142800945.jpg
Dorogindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1179018.73641 47.72095 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_01141113058.jpg
Galíciaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1181925.708007812549.677107090506 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28123136656.jpg
Görögországindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=119642239 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23135017499.jpg
Kalocsai Székesegyház (Kalocsa, Szentháromság tér 1.)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1201118.9729946.529833 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_09120809597.jpg
Naxos-szigetindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1201625.47639 37.05306 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21122426031.jpg
Halászbástyaindex.php?&t=objekt&oges=7684319.034781347.5021827Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19094858701.jpg
Rudabányaindex.php?&t=objekt&oges=8406620.63333 48.38333Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_01140011327.jpg
Milánóindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=120909.18951 45.46427 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_19102250724.jpg
Szicíliaindex.php?&t=objekt&oges=8067314.2537.75Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21093343065.jpg
Limburgindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=121908.0503 50.3836 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26143132230.jpg
Badenindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=122438.30592 47.47333 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26094016626.jpg
Muranoindex.php?&t=objekt&oges=8262212.35683 45.45857Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27123639905.jpg
Tőzsdepalota (Budapest, 5. kerület, Szabadság tér 17.)index.php?&t=objekt&oges=7687319.050615547.5039728Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19120224891.jpg
Sassnitzindex.php?&t=objekt&oges=8293113.6445154.5157Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27140019805.jpg
Dunaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1240729.6666745.33333 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_19132119067.jpg
Parlament (Budapest, 5. kerület, Kossuth Lajos tér 1-3.)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1266919.04566947.507121 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_19111502986.jpg
Óradnaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1269324.81667 47.41667 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21095822082.jpg
Műcsarnok (Budapest, 14. kerület, Dózsa György út 37.)index.php?&t=objekt&oges=7676319.07841347.5139179Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19115719630.jpg
Meissen (Szászország)index.php?&t=objekt&oges=8245913.473751.16158Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26145107030.jpg
Bristol (Anglia)index.php?&t=objekt&oges=81895-2.5966551.45523Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26092655851.jpg
Arkaindex.php?&t=objekt&oges=8124121.2548.35Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21150504185.jpg
Sáros vármegyeindex.php?&t=objekt&oges=8252720.693411348.2939401Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27085456121.jpg
Telkibányaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1281521.3666748.48333 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26153843333.jpg
Pusztaszerindex.php?&t=objekt&oges=37779419.9882346.55083Show object../data/hu/portal/images/201710/200w_12153345576.jpg
Krems an der Donauindex.php?&t=objekt&oges=8323615.6141548.40921Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28114715113.jpg
Fertőszentmiklósindex.php?&t=objekt&oges=38464916.8751747.58996Show object../data/hu/portal/images/201804/200w_09143612839.jpg
Vaskő (Moravica, Krassó-Szörény megye)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1304021.7833345.33333 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28125343325.jpg
Géderlakindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1305218.9144546.60685 Show objects../data/hu/portal/images/201710/200w_10163448766.jpg
Uszódindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1305318.9024946.57066 Show objects../data/hu/portal/images/201711/200w_06105435499.jpg
Foktőindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1305418.9193346.52752 Show objects../data/hu/portal/images/201710/200w_10162151831.jpg
Dunaszentbenedekindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1305618.8944746.59326 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_19130628589.jpg
Nemesnádudvarindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1305719.0511546.34051 Show objects../data/hu/portal/images/201706/200w_13143054188.jpg
Bajótindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1305818.5558647.72783 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_13085656391.jpg
Dusnokindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1306218.9629646.39085 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_20091024232.jpg
Császártöltésindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1306319.1836146.42194 Show objects../data/hu/portal/images/201704/200w_11131643772.jpg
Alsódabasindex.php?&t=objekt&oges=7621719.3316747.19244Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_12124701939.jpg
Ordasindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1306518.9474346.63552 Show objects../data/hu/portal/images/201711/200w_06105515647.jpg
Tátraszéplakindex.php?&t=objekt&oges=7624720.1864349.12377Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_13101612559.jpg
Kisbecskerekindex.php?&t=objekt&oges=7626921.0513945.82917Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_13102219484.jpg
Miskeindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1307119.0330846.44643 Show objects../data/hu/portal/images/201710/200w_12160240644.jpg
Balatonszéplakindex.php?&t=objekt&oges=7631418.0124346.89727Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_12153034280.jpg
Sükösdindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1307818.9952446.28181 Show objects../data/hu/portal/images/201710/200w_12153913070.jpg
Szepesmindszentindex.php?&t=objekt&oges=7639320.799449.02378Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_13095741466.jpg
Balatonszentgyörgyindex.php?&t=objekt&oges=7640217.3023946.68762Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_13082625506.jpg
Temesrékásindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1308321.5008345.79889 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_13154242308.jpg
Grünwaldindex.php?&t=objekt&oges=7647211.523248.03947Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_13155519375.jpg
Drohobyczindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1308623.5056149.34991 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_13152807664.jpg
Tuzla (Bosznia-Hercegovina)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1308718.6670944.53842 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_13154324238.jpg
Verőceindex.php?&t=objekt&oges=7647819.0348447.82468Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_12133730861.jpg
Leoniindex.php?&t=objekt&oges=7652911.3448447.957Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_13155652031.jpg
Paripásindex.php?&t=objekt&oges=7653819.3372845.45566Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_12133347614.jpg
Jánoshalmaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1309319.3258346.29861 Show objects../data/hu/portal/images/201710/200w_13151825569.jpg
Brodindex.php?&t=objekt&oges=7655617.9872245.13747Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_13155136625.jpg
Rónaszékindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1309624.0303247.87931 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26142531963.jpg
Greizindex.php?&t=objekt&oges=7662312.1991850.65778Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_13155223922.jpg
Schleißheimindex.php?&t=objekt&oges=7662311.5768448.28038Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_13155223922.jpg
Dobojaindex.php?&t=objekt&oges=7665118.06544.75944Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_13154614112.jpg
Sándorfalvaindex.php?&t=objekt&oges=7666920.0988946.36087Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_12131035181.jpg
Starnbergindex.php?&t=objekt&oges=7668211.3441648.00193Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_13155737930.jpg
Madaras (Magyarország)index.php?&t=objekt&oges=7672219.2612146.0587Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_12133224311.jpg
Herrschingindex.php?&t=objekt&oges=7674911.1767947.99888Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_13155353178.jpg
Petrovoszeló (Újvidék)index.php?&t=objekt&oges=7676920.0792845.70681Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19113215043.jpg
Innsbruckindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1311911.3945447.26266 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26144805976.jpg
Gákovaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1312219.0613845.90078 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_19095602578.jpg
Reichenau (Alsó-Ausztria)index.php?&t=objekt&oges=7679415.8457247.69509Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19113500452.jpg
Lourdesindex.php?&t=objekt&oges=76795-0.0543.1Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19094318644.jpg
Kallmünzindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1312611.9605149.16094 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_19102036620.jpg
Magdeburgindex.php?&t=objekt&oges=7680411.6291652.12773Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19104047168.jpg
Mülheimindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=131286.8796751.43218 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_19104129941.jpg
Rimske Topliceindex.php?&t=objekt&oges=7680915.191946.1226Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19105930083.jpg
Romilly-sur-Seineindex.php?&t=objekt&oges=768103.7263448.51085Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19104221981.jpg
Planeggindex.php?&t=objekt&oges=7681911.4166748.1Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19094437028.jpg
Gleichenberg Münchenindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1313615.9086146.87556 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_19101251482.jpg
Fenyőházaindex.php?&t=objekt&oges=7684819.1689149.12011Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19105628409.jpg
Skopjeindex.php?&t=objekt&oges=7685521.4314141.99646Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19104729660.jpg
Tübingenindex.php?&t=objekt&oges=768679.0522248.52266Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19103835737.jpg
Freisingindex.php?&t=objekt&oges=7686711.7487648.40351Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19103835737.jpg
Linderhofindex.php?&t=objekt&oges=7688110.9545747.5683Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19102957897.jpg
Paloncaindex.php?&t=objekt&oges=7688420.7798549.27309Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19105141544.jpg
Eindhovenindex.php?&t=objekt&oges=768925.4777851.44083Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19105713518.jpg
Őrszállásindex.php?&t=objekt&oges=7689519.1670945.93895Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19110459965.jpg
Montecassino-hegyindex.php?&t=objekt&oges=7689913.8133541.49166Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19104435976.jpg
Gleichenbergindex.php?&t=objekt&oges=7690115.9086146.87556Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19101429211.jpg
Lovranaindex.php?&t=objekt&oges=7690714.2741745.29194Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19104813414.jpg
Liebnitzindex.php?&t=objekt&oges=7691715.4548.85Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19104527682.jpg
Csávolyindex.php?&t=objekt&oges=7692419.1466746.18917Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19093042627.jpg
Kochelindex.php?&t=objekt&oges=7692711.3682747.65926Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19094604723.jpg
Schiltigheim-Strasbourgindex.php?&t=objekt&oges=769407.7493148.60749Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19094042052.jpg
Újvidék (Novi Sad)index.php?&t=objekt&oges=7694119.8369445.25167Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19110012120.jpg
Palánka (Bačka Palanka)index.php?&t=objekt&oges=7694319.3919445.25083Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19110134955.jpg
Lippóindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1316618.5745.86278 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_19124627001.jpg
Öregcsertőindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1316719.1154646.51809 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_08110013421.jpg
Pestszentimre (Budapest, 18. kerület)index.php?&t=objekt&oges=7697419.1801347.4074Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19121748214.jpg
Kádár utca 4. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=7698119.055312347.5113704Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19114505512.jpg
Őrjegindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1317319.1833346.46667 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_19123939465.jpg
Tiszaszentimreindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1317420.7333347.48333 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_19120544627.jpg
Gyomaendrődindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1317520.8333346.93333 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_19123436790.jpg
Mátyás-templom (Budapest, 1. kerület, Szentháromság tér 2.)index.php?&t=objekt&oges=7684319.034019447.5018886Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19094858701.jpg
Halompusztaindex.php?&t=objekt&oges=8668019.05441284179646.513239931487Show object../data/hu/portal/images/201709/200w_07160049212.jpg
Grönlandindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=13188-4072 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28123623139.jpg
Hodrusbányaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1319018.8166748.46667 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26094806768.jpg
Oravicabányaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1319221.6894445.0325 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21110109199.jpg
Idrijaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1319414.0305646.00278 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21094654359.jpg
Sonoma County (Kalifornia)index.php?&t=objekt&oges=80470-122.9225438.52529Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21103931307.jpg
Dognácska (Krassó-Szörény megye)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1319721.7569445.27417 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21110446315.jpg
Felsőkénesdindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1319923.1546.15 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21110037369.jpg
Sudbury (Ontario, Kanada)index.php?&t=objekt&oges=80486-80.9900146.49Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21104033410.jpg
Eisleben (Szászország)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1320211.5483551.52754 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21104654312.jpg
Littfeld (Észak-Rajna-Vesztfália)index.php?&t=objekt&oges=804887.9801951.00457Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21105016332.jpg
Rozsnyó vidékérőlindex.php?&t=objekt&oges=8049120.5375848.66009Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21095940553.jpg
Cornwallindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=13207-4.7550.41667 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21121857183.jpg
Calumet (Michigan)index.php?&t=objekt&oges=80494-88.4540147.24659Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21094946209.jpg
Fabriano (Olaszország)index.php?&t=objekt&oges=8049512.9032743.33941Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21095748477.jpg
Vulcano-szigetindex.php?&t=objekt&oges=8049614.9666738.4Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21093621206.jpg
Sparta (Randolph County, Illinois)index.php?&t=objekt&oges=80501-89.7017738.12311Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21110132833.jpg
Joachimsthal (Jáchymov, Csehország)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1321712.9346550.35846 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28110829102.jpg
Nagyágindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1321823.0545.96667 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21112606770.jpg
Szászkaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1321921.7245844.89234 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21102943482.jpg
Ceylonindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1322080.757.75 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21122338707.jpg
Tsumeb (Namíbia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1322117.71667-19.23333 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23151054286.jpg
Freiberg (Szászország)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1322313.3388150.91089 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21112247237.jpg
Andreasbergindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1322710.5186751.71004 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28103604198.jpg
Steinbachindex.php?&t=objekt&oges=805238.5727850.16774Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21111436367.jpg
Bräunsdorf, Freiberg melletindex.php?&t=objekt&oges=8053513.2180950.94029Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21112815929.jpg
Riddarhyttan Tunnaberg (Svédország)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1323415.5559.8 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27132839709.jpg
Botesbányaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1323523.150946.1809 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21114643431.jpg
Hiendelencina (Spanyolország)index.php?&t=objekt&oges=80541-3.0033741.08373Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21113550586.jpg
Schwarzenberg (Szászország)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1323712.7852250.53791 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21113010320.jpg
Příbram (Csehország)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1323814.2525350.67035 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26123116783.jpg
Mexikóindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=13240-10223 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21145658486.jpg
Moldovaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1324328.5833347.25 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26152756737.jpg
Eiserfeldindex.php?&t=objekt&oges=805567.9877450.8421Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21102845916.jpg
Woodend (Anglia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=13245-1.0888352.13561 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21105333635.jpg
Picos de Europaindex.php?&t=objekt&oges=80560-4.7842343.21325Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21103505581.jpg
Cripple Creek (Colorado)index.php?&t=objekt&oges=80562-105.1783138.74666Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21112702248.jpg
Vihnyeindex.php?&t=objekt&oges=8058618.8013748.50571Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21114314319.jpg
Cohahuilla (Mexicó)index.php?&t=objekt&oges=80588-10227.33333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21095134304.jpg
Kalinka (Végleskálnok)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1325519.2941748.49159 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27131046769.jpg
Sikoku (Japán)index.php?&t=objekt&oges=80593133.533.75Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21100913864.jpg
Aranyidaindex.php?&t=objekt&oges=8060021.0046648.75336Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21113242218.jpg
Burra-Burra (Ausztrália)index.php?&t=objekt&oges=80606149.78461-34.3318Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21094747805.jpg
Elba szigetindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1326310.2778842.77663 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21122515519.jpg
Cacheuta (Argentína)index.php?&t=objekt&oges=80620-69.11717-33.01889Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21102816992.jpg
Niedergeorgenthalindex.php?&t=objekt&oges=8062110.6626650.83205Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21111658958.jpg
Szalatnaindex.php?&t=objekt&oges=8062322.1844446.15611Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21094813136.jpg
Ruda (Erdély)index.php?&t=objekt&oges=8063922.8223546.09855Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21094316926.jpg
Müsenindex.php?&t=objekt&oges=806418.0407950.98723Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21105044013.jpg
Organ (Új-Mexikó)index.php?&t=objekt&oges=80642-106.5966632.42565Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21102745426.jpg
Balánbányaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1327625.8083446.6505 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21105522786.jpg
Ahersboda (Svédország)index.php?&t=objekt&oges=8065320.326807263.8636555Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21112507567.jpg
Sziléziaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=132801851 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23131906919.jpg
Sala (Svédország)index.php?&t=objekt&oges=8065716.6065559.91993Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21115023585.jpg
Racalmuto (Szicília)index.php?&t=objekt&oges=8066213.7299537.40498Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21093417405.jpg
Radobojindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1328615.9236146.16639 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26104901648.jpg
Schladming (Stájerország)index.php?&t=objekt&oges=8067913.6869947.39289Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21112432517.jpg
Almaden (Spanyolország)index.php?&t=objekt&oges=80684-4.8315638.77541Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21094628924.jpg
Tombigbee River (Alabama)index.php?&t=objekt&oges=80685-87.9441631.13629Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21095104778.jpg
Kingsgate (Ausztrália)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=13290152.1012-29.7985 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21101536879.jpg
Agrigento (Girgenti, Szicília)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1329313.5766137.31065 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21093447544.jpg
Allemont Iséreindex.php?&t=objekt&oges=806996.0333345.13333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21095544560.jpg
Reichenstein (Lengyelország)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1329616.8758650.44472 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21112145273.jpg
Summitville (Rio Grande County, Colorado)index.php?&t=objekt&oges=80708-106.5978237.43612Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21104431953.jpg
Schwaz (Tirol)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1330111.7101447.35169 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21114857483.jpg
Mina Ragra (Peru)index.php?&t=objekt&oges=80715-76.57-10.85722Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21101629349.jpg
Huit-Zuco (Querrero, Mexikó)index.php?&t=objekt&oges=80720-99.3337618.30334Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21112847250.jpg
Huel-Huat (Bretagne)index.php?&t=objekt&oges=80722-3.7457848.36111Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21102719077.jpg
Góborfalvaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1330616.2833347.31667 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27131849239.jpg
Szászország  (Németország)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1330713.2551 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26152347120.jpg
Butte (Montana, USA)index.php?&t=objekt&oges=80727-112.5347446.00382Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21104401357.jpg
Schneeberg (Szászország)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1331012.6413950.59465 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28123446152.jpg
Poráčindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1331120.7238748.88418 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21104155546.jpg
Kongsbergindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=133149.6501759.66858 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27132341478.jpg
Richelsdorf Hessenindex.php?&t=objekt&oges=8075610.0080350.97599Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21111138556.jpg
Jasperindex.php?&t=objekt&oges=80760-94.3406137.20355Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21103615022.jpg
Písekindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1331914.147549.3088 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21141718791.jpg
Hodbarrow Mine (Cumberland)index.php?&t=objekt&oges=80766-3.2522254.19538Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21122848249.jpg
Graupenindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1332513.8581550.68449 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26153329645.jpg
Sugatagindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1332623.9333347.78333 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21115649964.jpg
Donaustaufindex.php?&t=objekt&oges=8077212.2045949.03258Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21120625635.jpg
Plattenindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1332812.7709350.39038 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27125136364.jpg
Sierra Gorda (Atacama, Chile)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=13330-70.4031-27.82202 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28101931941.jpg
Lancaster (Pennsylvania)index.php?&t=objekt&oges=80781-76.3055140.03788Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21132225453.jpg
Schlottwitzindex.php?&t=objekt&oges=8078713.8261150.89237Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21140929581.jpg
Sonkolyosindex.php?&t=objekt&oges=8078822.5333346.93333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21132136194.jpg
Löwenberg (Lwówek Śląski, Szilézia)index.php?&t=objekt&oges=8078915.5858251.11074Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21123218554.jpg
Priddy (Higher-Pits Mine)index.php?&t=objekt&oges=80791-2.6793751.2588Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21121310137.jpg
Amberg (Bajorország)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1333911.8626749.44287 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27135213518.jpg
Durhamindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=13340-1.5756654.77676 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26101835984.jpg
Aranyi hegyindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1334623.043017945.8627652 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21152901490.jpg
Karintia (Ausztria)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1334713.8333346.75 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21125327167.jpg
Tavetschthalindex.php?&t=objekt&oges=808078.7546.66667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21125441286.jpg
Ogdensburg (Sussex County, New Jersey)index.php?&t=objekt&oges=80817-74.5923841.08176Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21133004622.jpg
Eisensteinindex.php?&t=objekt&oges=8081916.5232747.84565Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21141925797.jpg
Bindt bányaindex.php?&t=objekt&oges=8082020.578848.87056Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21122911340.jpg
Ilmenauindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1335510.9185850.68322 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21132556560.jpg
Franklin (New-Jersey)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=13357-74.5804441.12204 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21132445337.jpg
Ringwood (Victoria, Ausztrália)index.php?&t=objekt&oges=80833145.23333-37.81667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21133236965.jpg
Wochein Krain (Bohinjska Bistrica)index.php?&t=objekt&oges=8083413.953546.27216Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21132156944.jpg
Boleo Santa Rosa (Kalifornia)index.php?&t=objekt&oges=80835-122.7144338.44047Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21121457962.jpg
Fahlun (Svédország)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1336515.6259760.60357 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21121612256.jpg
New England (Ausztrália)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=13366151.65-30.51667 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21125118793.jpg
Ivigtut (Grönland)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=13367-44.8560.61667 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26124500094.jpg
Új-Dél-Wales államindex.php?&t=objekt&oges=80860146-33Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21120424196.jpg
Pilsenindex.php?&t=objekt&oges=8086413.3775949.74747Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21131416047.jpg
Chanarcillo (Chile)index.php?&t=objekt&oges=80869-70.33553-27.75453Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21115347821.jpg
New Jerseyindex.php?&t=objekt&oges=80874-74.4998740.16706Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21124520042.jpg
Obersteinindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=133837.3077649.71443 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23140319828.jpg
Gömörrákosindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1338520.1477748.59993 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21125530891.jpg
Serra de Caldas (Minas Geraes, Brazilia)index.php?&t=objekt&oges=80888-48.7-17.75Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21125751507.jpg
Twin Peaks (Millard County, Utah)index.php?&t=objekt&oges=80889-112.7410638.78636Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21123425174.jpg
Peak-Hill (Ausztrália)index.php?&t=objekt&oges=80895118.7244-25.6375Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21130738976.jpg
Matlock (Derbishire, Anglia)index.php?&t=objekt&oges=80899-1.555653.13838Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21121239319.jpg
Krajna (Karaj)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1339217.6852848.7024 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21130824479.jpg
Gömörindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1339320.3157648.44963 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21123107446.jpg
Wieliczkaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1339720.0649.98738 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21115914138.jpg
Oberpfalzindex.php?&t=objekt&oges=8091511.4627849.28028Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21130254184.jpg
Gersdorfindex.php?&t=objekt&oges=8091812.9388951.1122Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21120604517.jpg
Santander (Spanyolország)index.php?&t=objekt&oges=80924-3.8044443.46472Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21132324339.jpg
Hof (Bajorország)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1340111.9126150.31297 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21142356936.jpg
Ilfeldindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1340310.7846951.5757 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27133201760.jpg
Texasindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=13404-99.2506131.25044 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21124647216.jpg
Frankensteinindex.php?&t=objekt&oges=8093816.8123950.58969Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21142052481.jpg
Radium Hill (Olari, Dél-Ausztrália)index.php?&t=objekt&oges=80939140.66667-32.3Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21125349708.jpg
Poopo Bolíviaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=13407-66.96695-18.38026 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21115446290.jpg
Egersund (Norvégia)index.php?&t=objekt&oges=809465.999758.45133Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21123455544.jpg
Copiapo (Chile)index.php?&t=objekt&oges=80952-70.3314-27.36679Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21120355685.jpg
Arizona Gila Countyindex.php?&t=objekt&oges=80958-110.8117433.79975Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21142151098.jpg
Ain Babouch Constanténe Algírindex.php?&t=objekt&oges=809707.187535.94194Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21133124839.jpg
Ciprusindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=134183335 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21132112027.jpg
Modriachindex.php?&t=objekt&oges=8097715.0546.95Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21125212463.jpg
Dlazkoviceindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1342213.9649550.46555 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21123525268.jpg
Herdorf (Rajna-vidék–Pfalz)index.php?&t=objekt&oges=809827.9536650.77704Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21132049112.jpg
Giesshübelindex.php?&t=objekt&oges=8098413.9437850.85288Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21122942013.jpg
Rublaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1342527.0752545.353 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21122708393.jpg
Oviedoindex.php?&t=objekt&oges=80987-5.8447643.36029Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21140727097.jpg
Kalánindex.php?&t=objekt&oges=8099822.9833345.73333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21131736669.jpg
Tekerőindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1343223.0718446.09247 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21143126590.jpg
Macskamezőindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1343323.7877247.43993 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21125956428.jpg
Thaus (Csehország)index.php?&t=objekt&oges=8100512.9297649.44049Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21131014693.jpg
Westerwald (hegy)index.php?&t=objekt&oges=810067.7156250.62368Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21132846441.jpg
Betzdorfindex.php?&t=objekt&oges=810117.8718950.79094Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21122051044.jpg
Hallindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1343711.5166747.28333 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21115753625.jpg
Suttropindex.php?&t=objekt&oges=810198.3775151.45675Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21135946460.jpg
Monzoni (Dél-Tirol)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1344011.7404246.39461 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28140417365.jpg
Breitenbrunn, Szászországindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1344312.7664950.47553 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21142023816.jpg
Hüttenbergindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1344414.5863446.95596 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21132828477.jpg
Vízaknaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1344624.0545.88333 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28114556814.jpg
Himmelsfürst Freibergindex.php?&t=objekt&oges=8105713.2989650.85791Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21133334180.jpg
Oisans (Franciaország)index.php?&t=objekt&oges=810586.0298445.05485Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21135823118.jpg
Minas Geraisindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=13450-44-18 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23133724287.jpg
Arendal (Norvégia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=134518.7725358.46151 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27130254630.jpg
Harzburgindex.php?&t=objekt&oges=8107010.5615751.88268Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21153533082.jpg
Bancroft (Hastings County, Ontario)index.php?&t=objekt&oges=81071-77.849545.05013Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22092359394.jpg
Stoksun (Norvégia)index.php?&t=objekt&oges=810739.8166759Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22091958144.jpg
Waltsch (Valeč)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1345513.2545650.17413 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28144256546.jpg
Frascati (Olaszország)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1345612.6794241.8091 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_22093047851.jpg
Laurinkari (Finnország)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1345721.5537260.51086 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23132229718.jpg
Querétaro (Mexikó)index.php?&t=objekt&oges=81077-99.8520.85Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21145727213.jpg
Rézbányaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1345922.5852746.48155 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23140446109.jpg
Erbenstockindex.php?&t=objekt&oges=8108112.599639250.4949857Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21150728798.jpg
Jakobsberg (Svédország)index.php?&t=objekt&oges=8108517.8350859.42268Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22092223633.jpg
Baumgarten (Szilézia)index.php?&t=objekt&oges=8108616.7974150.55456Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21145942929.jpg
Sterzing (Schneeberg)index.php?&t=objekt&oges=8108911.4296146.89313Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22090133107.jpg
Mendigindex.php?&t=objekt&oges=810907.2833350.36667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22092451031.jpg
Pargas (Finnország)index.php?&t=objekt&oges=8109322.300460.29972Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22091420529.jpg
Långbanshyttan (Svédország)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1347114.2621459.85439 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26125609453.jpg
Evje (Dél-Norvégia)index.php?&t=objekt&oges=810997.8036358.58569Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23132931393.jpg
Silberg (Bodenmais mellett Bajorország)index.php?&t=objekt&oges=8110313.1091149.06203Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22092021088.jpg
Krottenseeindex.php?&t=objekt&oges=8110415.0196847.99888Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21150638766.jpg
Kötelesmezőindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1347623.7936847.56474 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26134025608.jpg
Pfitsch (Tirol)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1347711.5546.95 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27103900616.jpg
Balme, Aosta völgy Piemontindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=134787.2193745.30192 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28113920253.jpg
Ytterbyindex.php?&t=objekt&oges=8111318.3532259.42623Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23133752522.jpg
Jasztraba (Karvaly)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1348018.9363348.6316 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28143201550.jpg
Utahindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=13483-111.7510339.25024 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23133021615.jpg
Megyaszóindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1348521.0548.18333 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21150158602.jpg
Laurvik (Norvégia)index.php?&t=objekt&oges=811308.5333363.26667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21152308052.jpg
Gyergyó-Remeteindex.php?&t=objekt&oges=8113725.4546.78333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21150400896.jpg
Dubnik (Vörösvágás)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1349421.4651848.91167 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21145528268.jpg
Coburgindex.php?&t=objekt&oges=8115110.9638450.25937Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21144816731.jpg
Tirnovaindex.php?&t=objekt&oges=8115322.0061145.3425Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22092922894.jpg
Montgomery (Ohio)index.php?&t=objekt&oges=81159-84.2906839.75459Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21153343861.jpg
Iserlohnindex.php?&t=objekt&oges=811617.7028151.37547Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21144502597.jpg
Zillertalindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1350311.8833347.23333 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21150936590.jpg
Massachusettsindex.php?&t=objekt&oges=81165-71.1083242.36565Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21150831621.jpg
Alopaewsk (Ural)index.php?&t=objekt&oges=8116861.688030157.8483493Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22093231522.jpg
Haddam (Connecticut)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=13506-72.5120341.47732 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21144952546.jpg
Bagnaia (Olaszország)index.php?&t=objekt&oges=8117012.1543642.42776Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21151245630.jpg
Sala (Norvégia)index.php?&t=objekt&oges=8118015.8083466.91708Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22085039226.jpg
Zermattindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=135117.7486346.01998 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_22091102377.jpg
Graubündenindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=135129.6229646.6587 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26141306764.jpg
Drontheim (Norvégia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1351310.3950663.43049 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23133909775.jpg
Tvedestrand (Norvégia)index.php?&t=objekt&oges=811938.9314758.62203Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21151912799.jpg
San Pietro Montagnonindex.php?&t=objekt&oges=8119511.7863445.33119Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21145304056.jpg
Dubravicaindex.php?&t=objekt&oges=8119819.2729248.67964Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21150758709.jpg
Russel (New York)index.php?&t=objekt&oges=81199-75.9563444.31449Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23132955314.jpg
San Marcel Piemontindex.php?&t=objekt&oges=812027.4545.73333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21153114411.jpg
Nercsinszk Uralindex.php?&t=objekt&oges=81207116.5833351.98333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22091723600.jpg
Labrador (Kanada)index.php?&t=objekt&oges=82736-5652Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27123519793.jpg
Silverton (Colorado)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=13527-107.6645137.81194 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26100849223.jpg
Sajóházaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1352820.5185348.67775 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21151849851.jpg
Helgolandindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=135297.886354.18143 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21144436431.jpg
Paterson (Passaic County, New-Jersey)index.php?&t=objekt&oges=81227-74.1718140.91677Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22085946084.jpg
Frankenberg (Bonn mellett)index.php?&t=objekt&oges=812308.8007751.0589Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23133309536.jpg
Bristenstockindex.php?&t=objekt&oges=812318.6833346.73333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22091126160.jpg
Kolinindex.php?&t=objekt&oges=8124015.199850.02806Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21150704409.jpg
Edwards (New York állam)index.php?&t=objekt&oges=81255-75.2510444.32451Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22090926027.jpg
Pala (Sandiego County, Kalifornia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=13544-117.076733.36531 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28100803780.jpg
Monte Somma (Vezúv)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1354614.4279340.83792 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_22092332543.jpg
Passeier (Tirol)index.php?&t=objekt&oges=8126411.2457746.81282Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22085124403.jpg
Fassathal (Tirol)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1354911.746.43333 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28111427478.jpg
Gefrees (Fichtel-hegység)index.php?&t=objekt&oges=8126811.7377250.09538Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23133215796.jpg
Elbogenindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1355112.7540550.186 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21151304641.jpg
Kuttenberg (Kutná Hora)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1355215.2681649.94839 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23143707486.jpg
Brăcke, Brevik mellett Norvégiaindex.php?&t=objekt&oges=812739.6967259.05914Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22092046987.jpg
Raurisindex.php?&t=objekt&oges=8127812.9945947.22656Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21151936235.jpg
Mauléon-Licharre (Pyrénées-Atlantiques)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=13559-0.8803843.22684 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23132327139.jpg
Szent Pál szigetindex.php?&t=objekt&oges=81288-60.1484547.20013Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21152151582.jpg
Rockport (Massachusetts)index.php?&t=objekt&oges=81298-70.6203242.65565Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23131813864.jpg
Orange River (Namíbia)index.php?&t=objekt&oges=8129916.45148-28.63346Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22091505254.jpg
Kjörstad, Bamle mellett (Norvégia)index.php?&t=objekt&oges=8130014.9333368.66667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22092106398.jpg
Stochoe Langesund fjord (Norvégia)index.php?&t=objekt&oges=813049.7351459.02928Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23133700803.jpg
Swanton (Vermont, Franklin County)index.php?&t=objekt&oges=81314-73.124344.9181Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22091350199.jpg
Zweibrückenindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=135767.3697749.24686 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27135315872.jpg
Wurlitz (Bajorország)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1357711.9898650.25324 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21153142007.jpg
Pikes Peak (Colorado)index.php?&t=objekt&oges=81319-105.0444238.84054Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21151804355.jpg
Furka (Wallis, Svájc)index.php?&t=objekt&oges=813258.4164246.57191Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21150907297.jpg
Balsatekerőindex.php?&t=objekt&oges=8132623.1166746.03333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21143620629.jpg
Ditróindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1358425.5166746.81667 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26152952247.jpg
Pitkäranta Finnországindex.php?&t=objekt&oges=8133227.4642366.73684Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22093112738.jpg
Kraubath (Stájerország)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1358714.9333347.3 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21152740123.jpg
Volpersdorf (Wolibórz, Szilézia)index.php?&t=objekt&oges=8134116.5597450.58907Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21152413362.jpg
Észak-Amerikaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=13593-100.5468846.07323 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28145358252.jpg
Herbornseelbach Nassauindex.php?&t=objekt&oges=813508.3452750.70253Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22090100280.jpg
Brancwille Connectientindex.php?&t=objekt&oges=81352-73.4417941.2676Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22085714189.jpg
St. Lawrence County (New York állam)index.php?&t=objekt&oges=81356-75.1163144.50062Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22090712073.jpg
Lužice (Luschitz)index.php?&t=objekt&oges=8135813.7541450.4917Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21150610619.jpg
Val de Chisone (Piemont)index.php?&t=objekt&oges=813637.1166745.01667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23143217528.jpg
Camp Floyd (Utah county, Utah)index.php?&t=objekt&oges=81364-112.0993940.25273Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23154746471.jpg
Essershausen Nassauindex.php?&t=objekt&oges=813678.3261850.45723Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26080835269.jpg
Román Gladnaindex.php?&t=objekt&oges=8136922.2166745.75Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26080540325.jpg
Pankracindex.php?&t=objekt&oges=8137014.4427350.04639Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23143919321.jpg
Komotau (Csehország)index.php?&t=objekt&oges=8137113.4177950.46048Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23141630939.jpg
Fowey Consols (Cornwall)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=13608-4.638650.33634 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28135730162.jpg
Arizona Mammuth Pinal Countyindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=13609-110.640654732.722568 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23153419400.jpg
Libetbányaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1361019.3610148.74531 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28123044178.jpg
Passaic County (New Jersey)index.php?&t=objekt&oges=81376-74.3003241.0337Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23150825045.jpg
Mariposa County (Kalifornia)index.php?&t=objekt&oges=81377-119.9055237.58152Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23142131319.jpg
Waldgirmes Waltzlarindex.php?&t=objekt&oges=813788.5503750.58637Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26080813453.jpg
Nučiceindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1361514.2299750.01848 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27114935856.jpg
Petersdorf (Morvaország)index.php?&t=objekt&oges=8138217.0186850.00167Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23142102982.jpg
Floridaindex.php?&t=objekt&oges=81385-82.500128.75054Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23152518891.jpg
Globe (Arizóna)index.php?&t=objekt&oges=81389-110.786533.39422Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23150925725.jpg
Laurium (Görögország)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1362124.0564737.71445 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26111540361.jpg
Laacher See (Eifel-hegység)index.php?&t=objekt&oges=813947.2929550.41087Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23142746839.jpg
Aragóniaindex.php?&t=objekt&oges=81397-0.6666741.5Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23154427516.jpg
Långban (Wamland, Svédország)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1362814.2621459.85439 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23152028394.jpg
Striegau (Szilézia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1362916.3500650.96264 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23143850966.jpg
Lettowitz (Letovice)index.php?&t=objekt&oges=8140916.5735749.54709Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23145826791.jpg
Harz-hegységindex.php?&t=objekt&oges=8141210.6346251.75619Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23135940226.jpg
Kiskőszegindex.php?&t=objekt&oges=8141418.8545.84611Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23150419102.jpg
Dubrinicsindex.php?&t=objekt&oges=8141722.4928548.80219Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23145630336.jpg
Krassó-Szörény megye (Románia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1363622.0833345.08333 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26121136158.jpg
Hitterő (Norvégia)index.php?&t=objekt&oges=814276.5787258.2247Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23151927658.jpg
Zöblitzindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1363913.2298150.65912 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26140103121.jpg
Johannesburg mellett (Dél-Afrika)index.php?&t=objekt&oges=8143028.04363-26.20227Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23142018409.jpg
Paradox Valley (Montrose County, Colorado)index.php?&t=objekt&oges=81431-108.8645538.32499Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23153445378.jpg
Pennsylvaniaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=13642-76.9056740.27245 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26115843407.jpg
Löllingindex.php?&t=objekt&oges=8143514.5833346.91667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23154359181.jpg
Arizonaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=13646-111.5009834.5003 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23150954654.jpg
Steffultó (Selmecbánya melett)index.php?&t=objekt&oges=8144018.8965248.43909Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23150611208.jpg
Hull (Quebec)index.php?&t=objekt&oges=81442-75.6493445.4834Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23142938346.jpg
Planitz Zwickau mellett (Szászország)index.php?&t=objekt&oges=8144312.4641450.68645Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23150800587.jpg
Nidda (Vogelsgebirge, Hessen)index.php?&t=objekt&oges=814449.0063850.4133Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23140250986.jpg
Aussigindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1365214.0322750.6607 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23141333249.jpg
Melbourneindex.php?&t=objekt&oges=81448144.96332-37.814Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23140418500.jpg
Orange County (North Carolina)index.php?&t=objekt&oges=81451-79.120636.0613Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23150256308.jpg
Essershausen Giessenindex.php?&t=objekt&oges=814528.3261850.45723Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23154645653.jpg
Röttisindex.php?&t=objekt&oges=8145412.1631150.54665Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23144729199.jpg
Ehrenfriedelsdorfindex.php?&t=objekt&oges=8145512.9700950.64934Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23152352047.jpg
Dobrava (Karinthia)index.php?&t=objekt&oges=8145713.8666746.56667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23135519992.jpg
Marialaachindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1366115.3333348.3 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23142812396.jpg
Kratzau (Riesengebirge)index.php?&t=objekt&oges=8145914.9688450.81693Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23151121784.jpg
Kunetitz (Kunětice)index.php?&t=objekt&oges=8146015.8269250.07063Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23141302496.jpg
Bélabányaindex.php?&t=objekt&oges=8146318.9336748.47466Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23150634903.jpg
Sarapulsk Uralindex.php?&t=objekt&oges=8146461.055256.8678Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23135200406.jpg
Krizany (Kreisdorf, Morvaország)index.php?&t=objekt&oges=8146514.9101650.73917Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23143758272.jpg
Rheinbreitbachindex.php?&t=objekt&oges=814667.2333350.61667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23153654977.jpg
Anatóliaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=136683539 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28122311970.jpg
Kunnerstein, Augustusburg (Szászország)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1366913.1019750.81192 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23145925595.jpg
Kanstadtindex.php?&t=objekt&oges=814719.214548.8048Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23145419677.jpg
Radegund Graz mellettindex.php?&t=objekt&oges=8147215.4833347.16667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23141857113.jpg
Amherst County (Virginia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=13672-79.1451137.60477 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23134239361.jpg
Herbornindex.php?&t=objekt&oges=814758.3036950.68135Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23134627643.jpg
Renfrew (Kanada)index.php?&t=objekt&oges=81478-76.6827245.46681Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23151337557.jpg
Fundybay (Új Skócia, Kanada)index.php?&t=objekt&oges=81487-65.4988345.00015Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23141529688.jpg
Greenbushes (Western Australia)index.php?&t=objekt&oges=81488116.05819-33.84965Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23151826832.jpg
Pilbarra (Nyugat-Ausztrália)index.php?&t=objekt&oges=81490119.5-21Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23151754929.jpg
Langesund fjord (Norvégia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=136839.7351459.02928 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21125934085.jpg
Guanajuato (Mexikó)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=13685-101.259121.01858 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23140520474.jpg
Mitchell County (Észak-Karolina)index.php?&t=objekt&oges=81499-82.1634736.01329Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23151857021.jpg
Feröer-szigetekindex.php?&t=objekt&oges=81501-762Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23140914056.jpg
Chester (Massachusetts)index.php?&t=objekt&oges=81503-72.9787142.27926Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23143640428.jpg
Binnenthal (Svájc)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=136908.218446.36838 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21113846719.jpg
Sankt Benigna (Csehország)index.php?&t=objekt&oges=8150813.8333349.76667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26080436008.jpg
Langenstriegis (Szászország)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1369413.120750.90791 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28144656488.jpg
Kararfwet (Svédország)index.php?&t=objekt&oges=8151615.5666760.6Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23134307633.jpg
Husarey Strømøindex.php?&t=objekt&oges=81519-762.13333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23141046595.jpg
Nouméa (Új-Kaledónia)index.php?&t=objekt&oges=81520166.4572-22.27631Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23144807247.jpg
Tavistock (Anglia)index.php?&t=objekt&oges=81522-4.1441850.54944Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26080925816.jpg
Teigarhorn (Izland)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=13701-14.3357664.67242 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23140220353.jpg
Új-Skóciaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=13704-62.9986545.00015 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23141018739.jpg
Sarnthalindex.php?&t=objekt&oges=8153311.446.58333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23140711893.jpg
Gotthard, St.Annaindex.php?&t=objekt&oges=815398.5833346.58333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23145051839.jpg
Kisko (Finnország)index.php?&t=objekt&oges=8154123.4833360.23333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23151719380.jpg
Wittichen (Baden-Württemberg)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=137128.3463248.33569 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23155003423.jpg
Fredriksvaern (Norvégia)index.php?&t=objekt&oges=8155110.0333359Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23151552618.jpg
Sierra County (New Mexico)index.php?&t=objekt&oges=81552-107.192533.13047Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23152852604.jpg
Rochlitzindex.php?&t=objekt&oges=8155612.7975451.05007Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23150158111.jpg
Evje, Sätersdalen Norvégiaindex.php?&t=objekt&oges=815617.8036358.58569Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23151630309.jpg
Göpfersgrünindex.php?&t=objekt&oges=8156312.0619250.05703Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23144933359.jpg
Rhode Islandindex.php?&t=objekt&oges=81565-71.4997841.75038Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23144905742.jpg
Montmorillon (Vienne, Franciaország)index.php?&t=objekt&oges=815720.8666746.43333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23150122674.jpg
Murzinkaindex.php?&t=objekt&oges=8157360.4052157.03267Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23135453698.jpg
Mezzavalleindex.php?&t=objekt&oges=8157613.5749443.5692Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23144656326.jpg
Edenvilleindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=13731-74.4109941.27593 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23152218350.jpg
Rosna (Morvaország)index.php?&t=objekt&oges=8158116.2384849.47727Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23142516676.jpg
Zinnwald (Szászország)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1373413.7655350.73708 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26100622811.jpg
Snarum (Norvégia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=137359.8833360.03333 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28100737730.jpg
Dehesa (San Diego City, Kalifornia)index.php?&t=objekt&oges=81593-116.8530832.78144Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23135550854.jpg
Wald (Stájerország)index.php?&t=objekt&oges=8159715.2361146.90667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23143942756.jpg
Werfenindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1374113.1833347.46667 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23153842146.jpg
Goldensteinindex.php?&t=objekt&oges=8159917.0114750.15319Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23135643254.jpg
Abaetiindex.php?&t=objekt&oges=81600-45.4447859-19.157438Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23154858499.jpg
Schmiedefeld (Thüringia)index.php?&t=objekt&oges=8160411.2166750.53333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23143734241.jpg
Capo di Pove (Róma mellett)index.php?&t=objekt&oges=8160712.660642641.4879922Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23140542974.jpg
Kercsindex.php?&t=objekt&oges=8161036.4742945.3531Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23154238948.jpg
Ottré (Belgium)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=137505.8364950.24923 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23143242301.jpg
McDowell County (Észak-Karolina)index.php?&t=objekt&oges=81620-82.048735.68124Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23151952328.jpg
Steinach, Sachsen Meiningenindex.php?&t=objekt&oges=8162111.1590950.43129Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23150514002.jpg
Sankt Andrä (Karinthia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1375614.8199146.76829 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27125206446.jpg
Santa Eulalia (Chihuahua, Mexico)index.php?&t=objekt&oges=81623-105.886568328.5954969Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23152752468.jpg
Montebrasindex.php?&t=objekt&oges=816242.3166746.16667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23153154950.jpg
Strontian (Argill Shire, Skócia)index.php?&t=objekt&oges=81627-5.5701956.69576Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23140158173.jpg
Risör (Norvégia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=137619.2342258.72057 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23151655545.jpg
Schlaggenwald (Csehország)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1376612.8075850.13863 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23135041571.jpg
Chester (West-Pennsylvania)index.php?&t=objekt&oges=81637-75.6080439.96097Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23144043184.jpg
Table Mountain (Colorado)index.php?&t=objekt&oges=81641-105.2105439.75554Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23141701766.jpg
San Benito (Kalifornia)index.php?&t=objekt&oges=81645-121.0818636.50969Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_21092920928.jpg
Romanècheindex.php?&t=objekt&oges=816464.7424246.18402Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23153904551.jpg
Lenni (Delaware County, Pennsylvania)index.php?&t=objekt&oges=81648-75.447739.894Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23144140283.jpg
Eureka Mine (Utah)index.php?&t=objekt&oges=81653-112.0727239.95495Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23153224839.jpg
Fazekaszsaluzsányindex.php?&t=objekt&oges=8165719.8714948.40645Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23145649573.jpg
Zerkowitz, Beraun mellettindex.php?&t=objekt&oges=8165913.8348349.84954Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23154718682.jpg
Szirkindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1377920.0990548.61881 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26080649670.jpg
Here Mine (Leadville, Colorado)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=13780-106.2925239.25082 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23154305736.jpg
Eibenstock (Szászország)index.php?&t=objekt&oges=8167712.5997850.49431Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26081120806.jpg
Aggtelekindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1378420.5166748.46667 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26104405678.jpg
Chuquicamata (Chile)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=13785-68.92898-22.31581 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26095303443.jpg
Úrvölgyindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1378819.1340648.80754 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26092628437.jpg
Frizingtonindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=13790-3.494654.54185 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26084438602.jpg
Bleibergindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1379213.6469446.62444 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26103903625.jpg
Mies (Stříbro)index.php?&t=objekt&oges=8170112.99749.75565Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26113800762.jpg
Aranyosbánya (Offenbánya)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1379523.282291746.3806546 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28111520747.jpg
Alsó-Ausztria (Ausztria)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1379815.7548.33333 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28145546030.jpg
Kisázsiaindex.php?&t=objekt&oges=817083539Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26084203074.jpg
Gembeckindex.php?&t=objekt&oges=817098.8972551.35389Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26092411001.jpg
Carrion (Spanyolország)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=13801-6.3292337.37007 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26093950797.jpg
Almás (Dunaalmás)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1380218.3223547.72868 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26103834620.jpg
Sussex Newhavenindex.php?&t=objekt&oges=817130.0554550.79693Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26100242408.jpg
Zschorlau (Schneeberg mellett)index.php?&t=objekt&oges=8172212.6550.56667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26113838929.jpg
Jegenyeindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1380923.1891946.84707 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26094417051.jpg
Adelsberg (Postojna)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1381114.2152845.77435 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26104529383.jpg
Bergen, Falkenstein mellett Vogtlandindex.php?&t=objekt&oges=817409.9637452.80837Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26083536896.jpg
Calico (San Bernardino County, Kalifornia)index.php?&t=objekt&oges=81744-116.8650434.94887Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26084138693.jpg
Toszkánaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=138161143.41667 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28123833845.jpg
Parmaindex.php?&t=objekt&oges=8176110.3261844.79935Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26104432040.jpg
Gánócz (Szepes megye)index.php?&t=objekt&oges=8177120.3275149.03011Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26104340472.jpg
Neuberg (Stájerország)index.php?&t=objekt&oges=8177615.5722647.66423Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26104953561.jpg
Gasteinindex.php?&t=objekt&oges=8178112.9808347.9275Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26102825010.jpg
Szárhegyindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1382525.5333346.75 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27115257911.jpg
Izlandindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=13827-1865 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27111541333.jpg
Mechernich (Eifel-hegység)index.php?&t=objekt&oges=817976.6522450.59304Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26113525551.jpg
Mammut bánya (Utah, Juab County)index.php?&t=objekt&oges=81801-112.1121739.93217Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26100439620.jpg
Hermanovetzindex.php?&t=objekt&oges=8180517.3977750.1933Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26112630763.jpg
Sterling Hill (New Jersey)index.php?&t=objekt&oges=81807-74.6093341.08232Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26083741359.jpg
Djebel Nador Algirindex.php?&t=objekt&oges=818162.536.41667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26083643268.jpg
Zehun (Tasmania)index.php?&t=objekt&oges=81819145.33623-41.88342Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26093054670.jpg
Flandriaindex.php?&t=objekt&oges=818333.7351.05Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26101956235.jpg
Geraindex.php?&t=objekt&oges=8184212.0818750.88029Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26103642009.jpg
Schönbrunnindex.php?&t=objekt&oges=8184416.3122948.18494Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26104212864.jpg
Stájerlakindex.php?&t=objekt&oges=8185021.8569445.07944Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26103341164.jpg
Dundas mellett (Tasmania)index.php?&t=objekt&oges=81852145.43333-41.88333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26093118575.jpg
Eisenerz (Stájerország)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1384714.8833347.53333 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26105832273.jpg
Kommernindex.php?&t=objekt&oges=818696.6507650.61159Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26093726991.jpg
Hamm (Westfalia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=138527.8208951.68033 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26113426572.jpg
Bácsitorokindex.php?&t=objekt&oges=8188825.4442944.33152Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26092510666.jpg
Ausseeindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1385713.7824347.60998 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26093511336.jpg
Westfaliaindex.php?&t=objekt&oges=819006.7633951.21895Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26113403752.jpg
Ötösbánya (Kotterbach, Szlovákia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1386420.6801548.8816 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27103834058.jpg
Connecticutindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=13865-72.6664841.66704 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26104756082.jpg
Pelsőcardóindex.php?&t=objekt&oges=8190820.4150948.53199Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26111637956.jpg
Bulladelah (Ausztrália)index.php?&t=objekt&oges=81909148.90117-35.87369Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26100400653.jpg
Terlan, Bosen mellettindex.php?&t=objekt&oges=8191711.2468946.53216Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26095144812.jpg
Eureka Hill bánya (Juab County, Utah)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=13869-112.1221739.94773 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26093351338.jpg
Alston Cumberlandindex.php?&t=objekt&oges=81922-2.4300354.77608Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26113333989.jpg
Tekerőpatakindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1387225.5995646.69429 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27141719142.jpg
Tibetindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=138738831.66667 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26084231905.jpg
Nagymuzsalyindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1387522.6994348.17959 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26100312980.jpg
Atrakindex.php?&t=objekt&oges=8194317.9100848.46808Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26112607082.jpg
Bayreuthindex.php?&t=objekt&oges=8195511.5789349.94782Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26110521635.jpg
Bastennes és Pirenéeindex.php?&t=objekt&oges=81958-0.7833343.65Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26112052607.jpg
Tarapacá (Chile)index.php?&t=objekt&oges=81965-69.33333-20Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26114922649.jpg
Szentgálindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1388417.733947.11438 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26121639713.jpg
Tjölling (Norvégia)index.php?&t=objekt&oges=8197810.1278659.05601Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26135616433.jpg
Bolíviaindex.php?&t=objekt&oges=81980-65-17Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26123724601.jpg
Warwick (Orange County, New York)index.php?&t=objekt&oges=81985-74.3598841.25648Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26125641000.jpg
Allingesindex.php?&t=objekt&oges=819936.4636346.33658Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26115713394.jpg
Csiklovabánya (Krassó-Szörény)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1389121.7297345.02594 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21112218511.jpg
Prägraten (Tirol)index.php?&t=objekt&oges=8199912.3833347.01667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26130611931.jpg
Wood Mine (Lancaster County, Pennsylvania)index.php?&t=objekt&oges=82010-76.1063439.73177Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26115026415.jpg
Balti-tenger (Keleti tenger)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=138991856 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26115507144.jpg
Tönsberg (Norvégia)index.php?&t=objekt&oges=8201910.4076259.26754Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26135542082.jpg
Ekersund (Norvégia)index.php?&t=objekt&oges=820225.999758.45133Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26135814894.jpg
Járabánya (Kisbánya)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1390423.4666746.58333 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26122655409.jpg
Mecsekindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1390518.346.16667 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26141427538.jpg
Lindenfelsindex.php?&t=objekt&oges=820298.7815149.68369Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26135739299.jpg
Lipari-szigetekindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1390814.938.53333 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26144923141.jpg
Bódvarákóindex.php?&t=objekt&oges=8204120.7548.51667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26123533758.jpg
Engle mellett (Sierra County)index.php?&t=objekt&oges=82045-107.0436133.1794Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26115128761.jpg
Máriafalvaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1391316.2313647.3658 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26120219254.jpg
Dux (Csehország)index.php?&t=objekt&oges=8205013.7462150.60376Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26115905537.jpg
Danzigindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1391518.6463754.35205 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26115357310.jpg
Leobenindex.php?&t=objekt&oges=8206215.0914447.3765Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26130801673.jpg
Beocinindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1391819.7206345.20829 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26133931556.jpg
Grosspriessenindex.php?&t=objekt&oges=8206614.1417450.6627Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26120038943.jpg
Castleton (Derbyshire)index.php?&t=objekt&oges=82078-1.7750653.34312Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26115619975.jpg
Isole dei Ciclopi (Szicilia)index.php?&t=objekt&oges=8208415.166284237.5617231Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26130131904.jpg
Montréal (Kanada)index.php?&t=objekt&oges=82090-73.5878145.50884Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26114803980.jpg
Raiblindex.php?&t=objekt&oges=8209213.5712746.44046Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26114740621.jpg
Ilmengebirge Uralindex.php?&t=objekt&oges=8209760.217655.258Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26124524277.jpg
Miguel Burnier (Brazília)index.php?&t=objekt&oges=82107-43.7806-20.4324Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26131146175.jpg
Újmoldova (Krassó-Szörény megye)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1393421.6669444.7375 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26094908458.jpg
Dunaalmás (Komárom megye)index.php?&t=objekt&oges=8211318.3223547.72868Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26134947962.jpg
Derna (Bihar megye)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1393822.347.2 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26140957485.jpg
Szlavóniaindex.php?&t=objekt&oges=821441845.33333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26122115340.jpg
Danemora (Svédország)index.php?&t=objekt&oges=8214617.8166760.18333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26125455173.jpg
Újiráz (Hajdú-Bihar megye)index.php?&t=objekt&oges=8214921.3666746.98333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26134704476.jpg
Weilburg Nassauindex.php?&t=objekt&oges=821508.2624950.48438Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26130301551.jpg
Nevadaindex.php?&t=objekt&oges=82157-116.7511939.25021Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26124432131.jpg
Chessyindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=139504.6236645.88707 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26114314365.jpg
Grimstad (Norvégia)index.php?&t=objekt&oges=821628.5934358.3405Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26135842054.jpg
Úrkút (Veszprém megye)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1395217.6439347.08505 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26123301212.jpg
Narestø (Arendal, Norvégia)index.php?&t=objekt&oges=821798.9337358.52464Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26130917246.jpg
Kangerlussuaq (Grönland)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=13957-50.6893767.00876 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26125403989.jpg
Geletnekindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1395918.7873448.53536 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26121008417.jpg
Solenhofen (Bajorország)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1396010.995648.89582 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26122335343.jpg
Manoppello (Olaszország)index.php?&t=objekt&oges=8218914.0602442.25918Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26140318136.jpg
Ragtown mellett (Nevada)index.php?&t=objekt&oges=82192-118.9168239.5038Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26114851015.jpg
Altenberg (Szászország)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1396313.7533450.76556 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26083602754.jpg
Nanima (Ausztrália)index.php?&t=objekt&oges=82211149.12766-35.01288Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26115056548.jpg
Barranca Tin Mine (Durango, Mexico)index.php?&t=objekt&oges=82215-104.6575624.02032Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26131014855.jpg
Fischernäs (Grönland)index.php?&t=objekt&oges=82220-50.6776763.08815Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26130058645.jpg
Narsarsuh (Grönland)index.php?&t=objekt&oges=82221-69.3494476.44722Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26125234249.jpg
Malomvölgyi bánya (Szob)index.php?&t=objekt&oges=8222618.9405847.83275Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26134623087.jpg
Minnesotaindex.php?&t=objekt&oges=82233-94.2505546.25024Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26124728229.jpg
Vinere Mare bánya (Dognácska)index.php?&t=objekt&oges=8223921.7569445.27417Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26125950201.jpg
Zöptauindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1397817.0912950.01039 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26130213725.jpg
Alsósebesindex.php?&t=objekt&oges=8225021.2838349.0186Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26135904160.jpg
Redwitz (Bajorország)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1398111.2083350.17323 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28135520941.jpg
Burgk, Drezda mellettindex.php?&t=objekt&oges=8225411.7180350.55603Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26115146366.jpg
Klausen (Dél-Tirol)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1398311.5657346.64001 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26122912282.jpg
Livermore (Alameda County, Kalifornia)index.php?&t=objekt&oges=82258-121.7680137.68187Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26114956565.jpg
Szklenóindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1398618.8622148.52849 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26152112340.jpg
Luciabányaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1398720.9273148.72155 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26142403283.jpg
Straden (Csehország)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1398813.9212250.69385 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27094514659.jpg
Obergraupen (Horní Krupka)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1398913.8577150.70287 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26152631779.jpg
Megara (Görögország)index.php?&t=objekt&oges=8228423.3432437.99471Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26141751579.jpg
Kissebesindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1399222.8582646.9188 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26150137193.jpg
Ratingenindex.php?&t=objekt&oges=822976.8492951.29724Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26143641015.jpg
Schleinitzindex.php?&t=objekt&oges=8230013.2741451.16366Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27092813958.jpg
Riedenindex.php?&t=objekt&oges=823057.1833350.4Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27085629925.jpg
Kalksburgindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1399716.2459948.13754 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26145507086.jpg
Beregdédaindex.php?&t=objekt&oges=8231622.5698248.22018Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26153551185.jpg
Drnis (Dalmácia)index.php?&t=objekt&oges=8231816.1555643.8625Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26141618044.jpg
Navisthal Brennerenindex.php?&t=objekt&oges=8232111.5333347.11667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27092944500.jpg
Kleinzellindex.php?&t=objekt&oges=8232315.736247.97993Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26145747660.jpg
Blidárindex.php?&t=objekt&oges=8232623.6112447.79044Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26153944358.jpg
Veresvízindex.php?&t=objekt&oges=8233021.3666748.48333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27081446991.jpg
Turmitzindex.php?&t=objekt&oges=8233313.9944950.64286Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27094606018.jpg
Nagyhizsa-hegyindex.php?&t=objekt&oges=8234123.8666747.66667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27085418855.jpg
Judendorfindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1401215.3547.11667 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26153233896.jpg
Nagybánya-Alsófernezelyindex.php?&t=objekt&oges=8234723.584988147.6567387Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26154707925.jpg
Katzenbuckel (Odenwald)index.php?&t=objekt&oges=823539.0408349.47083Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27085604579.jpg
Wachenberg, Weinheim mellettindex.php?&t=objekt&oges=823628.6938349.55027Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26152418089.jpg
Barátkaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1402122.6166746.93333 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26141655702.jpg
Mühlberg (Thüringia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1402310.8232250.86826 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26093023552.jpg
Balaton-felvidékindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1402417.7546.91667 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27100721619.jpg
Brandauindex.php?&t=objekt&oges=824018.7397849.73537Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26150845479.jpg
Somoskőindex.php?&t=objekt&oges=8241019.8569648.17019Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27094343731.jpg
Fóny (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)index.php?&t=objekt&oges=8242121.348.4Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26145638264.jpg
Végardóindex.php?&t=objekt&oges=8243221.5738348.3245Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26153448846.jpg
Auersberg (Szászország)index.php?&t=objekt&oges=8243612.6468550.4563Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27091841468.jpg
Korzikaindex.php?&t=objekt&oges=824388.954242.06153Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26155401104.jpg
Ránkindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1403521.4639448.81204 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27081514107.jpg
Csiblesindex.php?&t=objekt&oges=8246824.0833347.63333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26154730891.jpg
Theresienfeldindex.php?&t=objekt&oges=8247716.2333347.85Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27094639033.jpg
Steinach (Ortenaukreis)index.php?&t=objekt&oges=824888.0548.3Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27091549183.jpg
Helikon (Görögország)index.php?&t=objekt&oges=8248922.8877338.29133Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26141549287.jpg
Adamello-hegységindex.php?&t=objekt&oges=8249210.5833346.16667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26155327900.jpg
Lochtschitzindex.php?&t=objekt&oges=8249613.9333350.63333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26155053957.jpg
Tellnitzindex.php?&t=objekt&oges=8250113.9632850.72787Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26152651526.jpg
Mariascheinindex.php?&t=objekt&oges=8250213.8766950.68418Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26143617380.jpg
Poschiavo (Svájc)index.php?&t=objekt&oges=8251210.0582346.32441Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26142304615.jpg
Sósújfalu (Szlovákia)index.php?&t=objekt&oges=8251621.3243948.97728Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27093603317.jpg
Felsőfernezelyindex.php?&t=objekt&oges=8251723.6059847.75137Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26154124912.jpg
Felsőpulyaindex.php?&t=objekt&oges=8251816.5044747.50352Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27094754698.jpg
Ruszkica (Krassó-Szörény megye)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1405622.4146145.63342 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26141928049.jpg
Matreiindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1406012.5333347 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27095617187.jpg
Simaindex.php?&t=objekt&oges=8253721.348.3Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26154228690.jpg
Bukova (Hunyad megye)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1406222.6373145.50906 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26142042965.jpg
Kulm (Chlumec)index.php?&t=objekt&oges=8254913.9396450.69972Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27094537863.jpg
Hlinikvölgyindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1406748.5353648.53536 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28110732114.jpg
Kralup (Kralupy nad Vltavou)index.php?&t=objekt&oges=8256914.3114950.24107Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27124033072.jpg
Habachthalindex.php?&t=objekt&oges=8257112.340732847.2221484Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27103925864.jpg
Lüneburgindex.php?&t=objekt&oges=8258310.4140953.2509Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27125236005.jpg
Coro-Coro (Bolivia)index.php?&t=objekt&oges=82612-68.45362-17.17691Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27103739435.jpg
Wippthalindex.php?&t=objekt&oges=8261611.4166747.16667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27095353623.jpg
Szent Gotthárd-hegységindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=140798.5833346.58333 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27103100186.jpg
Volano (Dél-Tirol)index.php?&t=objekt&oges=8262911.0635145.91718Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27095301812.jpg
Iquique (Chile)index.php?&t=objekt&oges=82630-70.13913-20.22036Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27132655854.jpg
Gollingindex.php?&t=objekt&oges=8263813.1666747.6Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27100631874.jpg
Hrubschitz (Morvaország)index.php?&t=objekt&oges=8264116.3037149.09171Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27131236418.jpg
Bajutzaindex.php?&t=objekt&oges=826542447.61667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27101256662.jpg
Sankt Pöltenindex.php?&t=objekt&oges=8266315.6333348.2Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27101231101.jpg
Nagybáródindex.php?&t=objekt&oges=8268922.6333346.98333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27125956938.jpg
Kozihorka (Plumlov)index.php?&t=objekt&oges=8269817.0150249.46614Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27101514086.jpg
Prága mellettindex.php?&t=objekt&oges=8271714.4207650.08804Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27095427083.jpg
Matrei mellettindex.php?&t=objekt&oges=8272112.5333347Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27095452741.jpg
Chileindex.php?&t=objekt&oges=82729-71-30Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27104748687.jpg
Ramona (Kalifornia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=14097-116.8680833.04171 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27130702270.jpg
Dornbachindex.php?&t=objekt&oges=8273516.2933748.23123Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27095944822.jpg
Claremont New-Hamphshireindex.php?&t=objekt&oges=82747-72.3467643.37674Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27105316556.jpg
Kisalmásindex.php?&t=objekt&oges=8275023.0813146.0563Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27103804618.jpg
Sahatany Tal (Madagaszkár)index.php?&t=objekt&oges=8275346.88333-24.63333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27130753832.jpg
Homoródindex.php?&t=objekt&oges=8275625.2666746.05Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27125546382.jpg
Rabenstein Zwiesel mellett (Bajorország)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1410713.2023949.04023 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23152132466.jpg
Tavetsch Svájcindex.php?&t=objekt&oges=827658.7546.66667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27104845249.jpg
Zirlindex.php?&t=objekt&oges=8276711.2333347.28333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27100051122.jpg
Lajta-hegységindex.php?&t=objekt&oges=8277016.6666747.96667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27101702895.jpg
Barótindex.php?&t=objekt&oges=8278225.6002946.07514Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27100323198.jpg
Caracolesindex.php?&t=objekt&oges=82805-68.99914-23.05468Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27132539661.jpg
Dél-Dakotaindex.php?&t=objekt&oges=82821-100.2506944.50026Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27131635825.jpg
Solfataraindex.php?&t=objekt&oges=8284414.139440.82758Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27130820949.jpg
Zittauindex.php?&t=objekt&oges=8284914.8076450.89772Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27120242747.jpg
Vernierindex.php?&t=objekt&oges=828586.0849746.21702Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27111347369.jpg
Kaluger (Bihar megye)index.php?&t=objekt&oges=8289322.4784646.42371Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28091903635.jpg
Endellion Cornwallindex.php?&t=objekt&oges=82906-4.8333350.56667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27133527153.jpg
Folkestone (Kent)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=141341.1673451.08169 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27135623506.jpg
Illogan (Cornwall)index.php?&t=objekt&oges=82915-5.2675250.2483Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27133731729.jpg
Kaprióraindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1413822.279845.98123 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28092024422.jpg
Moldvabányaindex.php?&t=objekt&oges=8292721.6669444.7375Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27134042865.jpg
Süttő (Komárom-Esztergom megye)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1414018.4487347.75887 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28092911635.jpg
Wolfsberg (Hegy, Harz-hegység)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1414213.0833350.68333 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21112911248.jpg
Borossebesindex.php?&t=objekt&oges=8295722.1166746.36667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28091531978.jpg
Tugárindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1414419.5054448.42933 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_02104956799.jpg
Wissenindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=141477.7346650.77915 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21104625998.jpg
Rügenindex.php?&t=objekt&oges=8298213.454.41667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27135025157.jpg
Tarnowskie Góryindex.php?&t=objekt&oges=8300418.8614750.44548Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27134958804.jpg
Andermatt (Uri)index.php?&t=objekt&oges=830098.5938846.63565Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27143208749.jpg
Alsókimpány (Bihar megye)index.php?&t=objekt&oges=8301122.5218646.51415Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28091505963.jpg
Dvorceindex.php?&t=objekt&oges=8305914.4151450.04752Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27140605915.jpg
Gyalárindex.php?&t=objekt&oges=8306722.7833345.71667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28091834889.jpg
Branyicska (Hunyad megye)index.php?&t=objekt&oges=8307922.7833345.91667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28091602022.jpg
Simmenthalindex.php?&t=objekt&oges=830887.446.55Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27140402292.jpg
Saleve (Haute-Savoie)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=141606.1402846.09417 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21145206711.jpg
Kaluszindex.php?&t=objekt&oges=8309624.3730849.01187Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27140759352.jpg
Dél-Amerikaindex.php?&t=objekt&oges=83107-57.65625-14.60485Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27140636428.jpg
Magyaregregyindex.php?&t=objekt&oges=8312318.3119146.25274Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28092126058.jpg
Goslarindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1416910.4276651.90425 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27133037573.jpg
Oberlahrindex.php?&t=objekt&oges=831507.5168850.623Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_27133551849.jpg
Maillargues (Auvergne, Franciaország)index.php?&t=objekt&oges=831643.15117645.358662Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28102548949.jpg
Predazzo (Tirol)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1417411.599646.3114 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26155701045.jpg
Henry (Lincoln County, Észak-Karolina)index.php?&t=objekt&oges=83169-81.4256435.55847Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28103728913.jpg
Verona (Olaszország)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1417710.9844445.4299 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28094008797.jpg
Vaslábindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1417825.6333346.65 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28093355487.jpg
Temecula (Kalifornia)index.php?&t=objekt&oges=83174-117.1483633.49364Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28100459736.jpg
Bodø (Norvégia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1418114.4050167.28 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28094905105.jpg
Villachindex.php?&t=objekt&oges=8317913.8558346.61028Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28095047745.jpg
Seravezza (Olaszország)index.php?&t=objekt&oges=8318610.227243.99471Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28094514175.jpg
Cumberland (Anglia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=14188-354.75 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21122639189.jpg
Fannin County (Georgia, USA)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=14190-84.3198534.86411 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28102516666.jpg
Siebenbürgenindex.php?&t=objekt&oges=831962546.5Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28110059331.jpg
Voitsberg (Stájerország)index.php?&t=objekt&oges=8319715.1547.03333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28095212727.jpg
Maderanertal (Svájc)index.php?&t=objekt&oges=831988.7533846.76996Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28101555720.jpg
Biskra (Algéria)index.php?&t=objekt&oges=832065.7280534.85038Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28100150889.jpg
Ardennes (Belgium)index.php?&t=objekt&oges=832085.550.16667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28093556916.jpg
Dragomérindex.php?&t=objekt&oges=8321021.9519845.5441Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28120900658.jpg
Schima (Csehország)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1419913.9652550.58496 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28103440233.jpg
Redruth (Cornwall)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=14200-5.2243450.23315 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21102914800.jpg
Szete, Hont megyeindex.php?&t=objekt&oges=8321918.8113748.05866Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28115328969.jpg
Szolcsvaindex.php?&t=objekt&oges=8322022.4148145.99463Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28120520304.jpg
Mokattam-hegy (Kairó, Egyiptom)index.php?&t=objekt&oges=8322231.3032630.0217Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28102928553.jpg
Boreslau (Csehország)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1420613.929250.57936 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28103338214.jpg
Rhonegletscher (Svájc)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=142078.3860546.60454 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28101309171.jpg
Üvegbánya (Szalónakhuta)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1420916.3333347.35 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21124450927.jpg
Ellsworth (Ohio)index.php?&t=objekt&oges=83247-80.8573141.02423Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28103907126.jpg
Kragero (Norvégia)index.php?&t=objekt&oges=832489.4149458.8693Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28101434021.jpg
Ropočevo (Szerbia)index.php?&t=objekt&oges=8325120.574444.53579Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28095030942.jpg
Sangerhausen Thüringiaindex.php?&t=objekt&oges=8325311.2953351.47221Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28103020576.jpg
La Spezia (Olaszország)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=142199.8237544.103 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28094245123.jpg
Villmarindex.php?&t=objekt&oges=832648.193150.39287Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28095005757.jpg
Mons (Belgium)index.php?&t=objekt&oges=832683.9522950.45413Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28093652205.jpg
Henderson (Észak-Karolina)index.php?&t=objekt&oges=83269-82.4609535.31873Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28101726973.jpg
Egremont Cumberlandindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=14225-3.5275654.47941 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26101724259.jpg
Rubendörfel, Aussig mellett (Csehország)index.php?&t=objekt&oges=8327114.1903950.60906Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28103706420.jpg
Rio Elbaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1422910.4008542.81169 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28100951718.jpg
Aschaffenburgindex.php?&t=objekt&oges=832889.1521449.97704Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28113741138.jpg
Saint Gotthard-hegység (Svájc)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=142348.5833346.58333 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28103222150.jpg
Raddusa (Szicília)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1423614.5352137.47529 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21111024521.jpg
Karlovy Vary (Karlsbad)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1423712.8711750.23271 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28122951904.jpg
Komoran (Csehország)index.php?&t=objekt&oges=8330314.4088949.99076Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28121020413.jpg
Köflachindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1424115.0833347.06667 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28095143939.jpg
Weardale (Durham, Anglia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=14243-2.1804454.73671 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28095547481.jpg
Viterbo (Olaszország)index.php?&t=objekt&oges=8331612.105642.41937Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28103249389.jpg
Tunaberg (Svédország)index.php?&t=objekt&oges=8332016.9166758.65Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28100215147.jpg
Warstein (Észak-Rajna-Vesztfália)index.php?&t=objekt&oges=833388.3485151.44488Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28101139558.jpg
Red Cloud Mine (La Paz County, Arizona)index.php?&t=objekt&oges=83339-114.5996833.10032Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28102026217.jpg
Porto Venere (Olaszország)index.php?&t=objekt&oges=833469.8357444.05086Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28094217971.jpg
Halleindex.php?&t=objekt&oges=833471251.5Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28114455975.jpg
Burbach (Siegen, Westfalia)index.php?&t=objekt&oges=833488.0833350.75Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28095426930.jpg
Jinočanyindex.php?&t=objekt&oges=8335214.2686850.03275Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28115158708.jpg
Polcevera (Genova, Olaszország)index.php?&t=objekt&oges=833548.9005644.48493Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28094427441.jpg
Traversella (Piemont)index.php?&t=objekt&oges=833557.7493845.50907Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28102003022.jpg
Egyházállamindex.php?&t=objekt&oges=8335912.453341.90225Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28120151036.jpg
Csetnekindex.php?&t=objekt&oges=8336320.3640148.65898Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28115255573.jpg
Baveno (Olaszország)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=142668.5003345.90818 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27105222858.jpg
Philippeville (Belgium)index.php?&t=objekt&oges=833744.5437450.19612Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28093741709.jpg
Hallein, Salzburg mellettindex.php?&t=objekt&oges=8337513.147.68333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28095332014.jpg
Berks County Pennsylvaniaindex.php?&t=objekt&oges=83385-75.92640.4163Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28113803234.jpg
Geisberg, Graz mellettindex.php?&t=objekt&oges=8338615.746.96667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28095309072.jpg
Pictonindex.php?&t=objekt&oges=83388150.61168-34.16995Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28115129985.jpg
Barrabaindex.php?&t=objekt&oges=83394150.60901-30.38547Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28114029785.jpg
Magnet Cove (Arkansas, USA)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=14281-92.8446134.45426 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_22085058552.jpg
Stassfurt (Szászország)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1428211.5850851.85186 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27140842261.jpg
Auvergne (Franciaország)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=142835.3743745.482 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26135514664.jpg
Carrara (Olaszország)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1428610.0978944.07926 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28094632165.jpg
Yvoir (Belgium)index.php?&t=objekt&oges=834154.8805950.3279Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28093723077.jpg
Rónapatakindex.php?&t=objekt&oges=8341920.0521948.58132Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28110541666.jpg
Westeregeln (Stassfurt, Szászország)index.php?&t=objekt&oges=8343511.3926551.96328Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28100418444.jpg
Selmecindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1429518.9100348.44858 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28120253123.jpg
Steinberg, Gráz mellettindex.php?&t=objekt&oges=8343915.347.05Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28095243625.jpg
Orange County (New York állam)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=14297-74.3055741.40214 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21121755755.jpg
Saint-Gérard (Namur, Belgium)index.php?&t=objekt&oges=834434.7409850.34645Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28093527421.jpg
Schemnitzindex.php?&t=objekt&oges=8345618.9100348.44858Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28114118111.jpg
Schneckenstein (Szászország)index.php?&t=objekt&oges=8345812.4452450.41438Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28111641329.jpg
Eisleben, Thüringiaindex.php?&t=objekt&oges=8345911.5483551.52754Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28103946991.jpg
Boicza (Hunyad megye)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1430422.8204945.60973 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28123851597.jpg
Olomucsanindex.php?&t=objekt&oges=8347116.6716949.33087Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28122657560.jpg
Becksteinindex.php?&t=objekt&oges=8348113.1166747.08333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28141212244.jpg
Broken Hill (Ausztrália)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=14312141.4512-31.9652 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27133501139.jpg
Scharka (Csehország)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1431314.3833350.11667 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28142530892.jpg
Ardóindex.php?&t=objekt&oges=8349320.4150948.53199Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28134543056.jpg
Bad Ischlindex.php?&t=objekt&oges=8350613.6189347.71109Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28121059895.jpg
Schőnfeldindex.php?&t=objekt&oges=8350912.7862350.10918Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28140446139.jpg
Lomnic (Csehország)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1432415.3734150.53062 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_28131105908.jpg
Hartley  (Ausztrália)index.php?&t=objekt&oges=83532150.17575-33.54652Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28123203221.jpg
Bourke (Ausztrália)index.php?&t=objekt&oges=83547145.93646-30.09011Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28142624285.jpg
Lékaindex.php?&t=objekt&oges=8354816.4162347.40753Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28122632641.jpg
Rozsnyó (Szlovákia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1433720.5375848.66009 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_19152237352.jpg
Bóczabányaindex.php?&t=objekt&oges=8356719.7527348.92663Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28122051136.jpg
Milovaindex.php?&t=objekt&oges=8356821.8019946.10594Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28133650488.jpg
Salm Chateauindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=143425.90550.26611 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23134727553.jpg
Portland (Middlesex County, Connecticut)index.php?&t=objekt&oges=83573-72.6406541.57288Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28130707895.jpg
Dalmáciaindex.php?&t=objekt&oges=8357816.4835243.53974Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28123109025.jpg
Cobarindex.php?&t=objekt&oges=83590145.84183-31.49873Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28135918541.jpg
Alsósajóindex.php?&t=objekt&oges=8359120.41615848.7244695Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28130415838.jpg
Etnaindex.php?&t=objekt&oges=8360014.9946637.75029Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28125431154.jpg
Hármashatár-hegyindex.php?&t=objekt&oges=8361018.9982947.5557Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28130922034.jpg
Brüsauindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1436016.5179949.64418 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27124914497.jpg
Campolungoindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=143628.719346.45941 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23133338822.jpg
Oláhláposindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1436324.0166747.5 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21130449297.jpg
Porkuraindex.php?&t=objekt&oges=8362622.9960746.05858Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28123744546.jpg
Oblassindex.php?&t=objekt&oges=8362912.646.93333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28142749594.jpg
Alsólelóc (Nyitra megye)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1436718.5109348.69416 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26102708380.jpg
Iszkaszentgyörgyindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1437218.2947547.23719 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26141456957.jpg
Prägratenindex.php?&t=objekt&oges=8366112.3833347.01667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28135424642.jpg
Kamcsatkaindex.php?&t=objekt&oges=8366516056Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28143626329.jpg
Dieppe (Franciaország)index.php?&t=objekt&oges=836671.0833349.93333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28124642686.jpg
Undercliff (Ausztrália)index.php?&t=objekt&oges=83692151.2887-33.7827Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28125605744.jpg
Silbergindex.php?&t=objekt&oges=836998.0373651.03092Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28141947926.jpg
Feistritzindex.php?&t=objekt&oges=8370514.1333347.21667Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28121437983.jpg
Johanngeorgenstadtindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1438512.711450.43254 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21114337023.jpg
Aetnaindex.php?&t=objekt&oges=8372414.9946637.75029Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28140130804.jpg
Dél-afrikai Köztársaságindex.php?&t=objekt&oges=8372624-29Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28125937021.jpg
Cservenicaindex.php?&t=objekt&oges=8372721.44948.88681Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28143339662.jpg
Gánt (Fejér megye)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1439218.3887147.39109 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26141525821.jpg
Neustädtelindex.php?&t=objekt&oges=8373514.2012451.21299Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28134856013.jpg
Herrngrundindex.php?&t=objekt&oges=8374619.1340648.80754Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28133924214.jpg
Deutsch-Altenburgindex.php?&t=objekt&oges=8374716.9062448.13425Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28130314918.jpg
Podolí (Prága)index.php?&t=objekt&oges=8374914.4203350.05504Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28130730926.jpg
Morvaország (Mähren)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=143981749.5 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26130638712.jpg
Coloradoindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=14400-105.782067439.5500507 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27134710047.jpg
Alsórákosindex.php?&t=objekt&oges=8378425.4107546.02524Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_01122100947.jpg
Annabergindex.php?&t=objekt&oges=8380113.0062750.57953Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28144348823.jpg
Zsolnay (Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37.)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1440518.2474146.077271 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_01124053375.jpg
Tiszolcindex.php?&t=objekt&oges=8383419.9436448.67738Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28145002092.jpg
Jebucuindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1441023.106146.88372 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_01122545826.jpg
Kuchelbad (Prága)index.php?&t=objekt&oges=8389714.3870350.01177Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28144511164.jpg
Felső-Ardóindex.php?&t=objekt&oges=8390320.4150948.53199Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28145450026.jpg
Burragorang (Ausztrália)index.php?&t=objekt&oges=83983150.4359-34.00838Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28145226684.jpg
Rockley (Ausztrália)index.php?&t=objekt&oges=84010149.56667-33.7Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28145916858.jpg
Linz Margarethenindex.php?&t=objekt&oges=8403414.2545948.30763Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28150359813.jpg
Wunsiedelindex.php?&t=objekt&oges=8405712.0034250.03923Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28150426527.jpg
Csordakút (Fejér megye)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1442118.5754747.52874 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_01141000828.jpg
Beremendindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1442218.4326345.79108 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_02081925238.jpg
Grundindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1442316.0666748.61667 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_02083545575.jpg
Wiesen (Rétfalu)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1442416.3379847.73776 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_02090818743.jpg
Havihegy (Pécs)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1442518.241028946.0870519 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_01142936522.jpg
Pulgramindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1442616.7487448.83147 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_02090231239.jpg
Vöslauindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1442716.2135947.96533 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_02084331521.jpg
Tordaaranyos (Erdély)index.php?&t=objekt&oges=8408823.7833346.56667Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_02085624202.jpg
Fertőrákosindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1443216.650447.72017 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_01135827037.jpg
Gosauindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1443313.5344747.58417 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_02091431405.jpg
Gyöngyösorosziindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1443419.8917247.82734 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_01135908774.jpg
Uzsabányaindex.php?&t=objekt&oges=8410817.3546.9Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_01141332337.jpg
Steinabrunnindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1443616.2166748.51667 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_02090143669.jpg
Algériaindex.php?&t=objekt&oges=84130328Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_01140215858.jpg
Dolní Bory (Csehszlovákia)index.php?&t=objekt&oges=8414816.0212349.42659Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_01140446643.jpg
Nonnendorfindex.php?&t=objekt&oges=8415012.0155950.79625Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_02084022301.jpg
Tapolcai-medenceindex.php?&t=objekt&oges=8417217.4166746.8Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_02082219319.jpg
Sárisápindex.php?&t=objekt&oges=8417418.6793347.677Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_01140738999.jpg
Püspökfürdőindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1444721.9833346.98333 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_02102242232.jpg
Kőszárhegyindex.php?&t=objekt&oges=8422418.3456547.09251Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_01141159308.jpg
Larvik (Norvégia)index.php?&t=objekt&oges=8422710.0351759.05328Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_01141352763.jpg
Kisnánaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1445120.1547.85 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_01140637325.jpg
Alsólapugy (Hunyad megye)index.php?&t=objekt&oges=8425122.4833345.88333Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_02085038479.jpg
Rátkaindex.php?&t=objekt&oges=8425421.2333348.21667Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_01141620506.jpg
Hohensteinindex.php?&t=objekt&oges=8427712.7128750.80064Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_02101553594.jpg
Leobersdorfindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1445816.2165147.92796 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_02102152844.jpg
Gyöngyössolymosindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1445919.9361947.81724 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_01140701130.jpg
Möllersdorfindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1446116.3050848.02575 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_02084243226.jpg
Weinsteigindex.php?&t=objekt&oges=8432116.448.45Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_02082328657.jpg
Jászfalu (Pilisjászfalu)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1446318.7893747.65533 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_01141921579.jpg
Porcsesd (Erdély)index.php?&t=objekt&oges=8435624.345.63333Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_02091252321.jpg
Rossenthal (Csehország)index.php?&t=objekt&oges=8435813.864349.60196Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_02085731073.jpg
Tordai-hasadékindex.php?&t=objekt&oges=8438123.674123646.5636456Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_01141730485.jpg
Niederleisindex.php?&t=objekt&oges=8439316.448.55Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_02084000830.jpg
Szobindex.php?&t=objekt&oges=8440918.870247.81921Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_02102213873.jpg
Idar-Obersteinindex.php?&t=objekt&oges=844137.3077649.71443Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_01140403434.jpg
Ritzing Ungarn (Récény)index.php?&t=objekt&oges=8442516.4954647.61316Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_02083133502.jpg
Mórágyindex.php?&t=objekt&oges=8444718.6431946.21589Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_02082026877.jpg
Drágszélindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1447719.0397246.4675 Show objects../data/hu/portal/images/201804/200w_10093656172.jpg
Talfája (Kecskemét)index.php?&t=objekt&oges=8462219.6918546.97413Show object../data/hu/portal/images/201704/200w_08103053479.jpg
Farkaslakaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1448225.2166746.38333 Show objects../data/hu/portal/images/201704/200w_27130704205.jpg
Kézdiszentlélek (Kovászna megye)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1448326.1333346.05 Show objects../data/hu/portal/images/201705/200w_25120107346.jpg
Gelenceindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1448626.2333345.95 Show objects../data/hu/portal/images/201704/200w_27140251451.jpg
Bánffyhunyad (Erdély)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1449123.0546.86667 Show objects../data/hu/portal/images/201705/200w_25112631056.jpg
Királyhágóindex.php?&t=objekt&oges=8493022.6941846.94867Show object../data/hu/portal/images/201705/200w_25113002000.jpg
Csíksomlyó (Erdély)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1449425.8333346.38333 Show objects../data/hu/portal/images/201705/200w_25113146724.jpg
Alsómégy (Homokmégy)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1449619.1226746.48882 Show objects../data/hu/portal/images/201704/200w_13124531623.jpg
Kolozsmonostor (Erdély)index.php?&t=objekt&oges=8495623.646.76667Show object../data/hu/portal/images/201704/200w_20154456528.jpg
Körösfő (Kolozs megye)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1449923.146.83333 Show objects../data/hu/portal/images/201704/200w_20154926349.jpg
Kéleshalomindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1450119.2817846.36541 Show objects../data/hu/portal/images/201710/200w_12162841610.jpg
Gombolyagindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1450219.0302946.58438 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_20091934925.jpg
Debeák puszta (Kiskunhalas)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1450319.4847946.43402 Show objects../data/hu/portal/images/201706/200w_08102532510.jpg
Dunaegyházaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1450418.9542846.83809 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_20082432590.jpg
Dunapatajindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1450518.9963246.644 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_12114311813.jpg
Érsekhalmaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1450719.1215346.34882 Show objects../data/hu/portal/images/201610/200w_23121616719.jpg
Blatnica (Szlovákia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1450818.9244848.937 Show objects../data/hu/portal/images/201708/200w_22113031095.jpg
Zsgyár (Szlovákia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1451020.2623949.271 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_19153533409.jpg
Barka (Szlovákia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1451120.7644748.63241 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_19153152302.jpg
Bártfafürdő (Szlovákia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1451221.2697249.32951 Show objects../data/hu/portal/images/201706/200w_22104517261.jpg
Szepeshely (Szlovákia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1451420.7549 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_19154040681.jpg
Melléte (Szlovákia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1451520.3316548.51584 Show objects../data/hu/portal/images/201707/200w_13124438733.jpg
Dunaszerdahely (Szlovákia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1451717.6121147.99268 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_19151550067.jpg
Bártfa környéke (Szlovákia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1452221.2727149.29175 Show objects../data/hu/portal/images/201706/200w_22142832812.jpg
Vajnory (Szlovákia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1452517.2075948.20563 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_19151250826.jpg
Szilice (Szlovákia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1452620.5220648.5555 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_19152029910.jpg
Lőcse (Szlovákia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1452920.5921249.02173 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_19153955710.jpg
Késmárk (Szlovákia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1453020.4335249.13571 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_19153737750.jpg
Žakarovce (Szlovákia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1453120.9241548.8786 Show objects../data/hu/portal/images/201707/200w_07150504874.jpg
Kojsó (Szlovákia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1453220.9877548.82184 Show objects../data/hu/portal/images/201706/200w_20152633650.jpg
Harvelka (Szlovákia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1453419.149.35 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_19150638240.jpg
Bártfa (Szlovákia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1453521.2727149.29175 Show objects../data/hu/portal/images/201707/200w_25135533397.jpg
Dukla-szoros (Szlovákia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1453721.6965449.41691 Show objects../data/hu/portal/images/201707/200w_15133616630.jpg
Krasznahorkaváralja (Szlovákia)index.php?&t=objekt&oges=8574920.5986648.65292Show object../data/hu/portal/images/201707/200w_01142403703.jpg
Alsómégyindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1454019.1226746.48882 Show objects../data/hu/portal/images/201609/200w_28102745715.jpg
Turócszentmárton (Szlovákia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1454218.9239949.06651 Show objects../data/hu/portal/images/201708/200w_22131627266.jpg
Lice (Szlovákia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1454320.2980648.53943 Show objects../data/hu/portal/images/201706/200w_29125844966.jpg
Hillyeindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1454519.0932346.45708 Show objects../data/hu/portal/images/201711/200w_10112122957.jpg
Mácsai szállásindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1454719.07589846.5112251 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_08110156670.jpg
Résztelekindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1454919.0586146.59 Show objects../data/hu/portal/images/201710/200w_13160850544.jpg
Ladomérvágása (Szlovákia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1455121.6237249.32932 Show objects../data/hu/portal/images/201707/200w_13131837723.jpg
Halomindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1455418.9666746.38333 Show objects../data/hu/portal/images/201709/200w_07160151233.jpg
Alsóerekindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1455719.0879546.58467 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_20140253258.jpg
Sopron környékeindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1455816.5904947.68501 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_20081840872.jpg
Érsekkert (Kalocsa)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1455918.97246.5352369 Show objects../data/hu/portal/images/201804/200w_09115222074.jpg
Szalkszentmártonindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1456519.0117846.97565 Show objects../data/hu/portal/images/201707/200w_14153748959.jpg
Andocsindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1456817.9277346.64828 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_20132731298.jpg
Szeremleindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1456918.8812446.14372 Show objects../data/hu/portal/images/201709/200w_12152547667.jpg
Andrásszállásindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1457119.0766246.59628 Show objects../data/hu/portal/images/201709/200w_08152330425.jpg
Pécsi szállásindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1457219.1118546.58221 Show objects../data/hu/portal/images/201709/200w_08162015052.jpg
Tahitótfaluindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1457319.147.75 Show objects../data/hu/portal/images/201709/200w_07164250124.jpg
Ludasszállásindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1457419.1004146.58538 Show objects../data/hu/portal/images/201709/200w_08153724080.jpg
Szentendrei-szigetindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1457619.1064347.69618 Show objects../data/hu/portal/images/201709/200w_07163618862.jpg
Tekija (Jugoszlávia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1457821.4239243.84351 Show objects../data/hu/portal/images/import_68/201606/200w_12130637831.jpg
Uruguayindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=14670-56-33 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21144207390.jpg
Uszód határábanindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1467918.9024946.57066 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_20090634381.jpg
Doroszlóindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1480619.1886845.60699 Show objects../data/hu/portal/images/201804/200w_06141035395.jpg
Grossglocknerindex.php?&t=objekt&oges=8349412.8434547.03979Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28130032142.jpg
Ótátrafüredindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1489620.2203449.13905 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26150436255.jpg
Lvovindex.php?&t=objekt&oges=7689524.0232449.83826Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19110459965.jpg
Bükk-hegységindex.php?&t=objekt&oges=8210220.548.08333Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26140720751.jpg
Negyven-szállásindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1498519.0285746.52791 Show objects../data/hu/portal/images/201711/200w_06103904355.jpg
Duna-adonyindex.php?&t=objekt&oges=7701518.8649347.1194Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19120411683.jpg
Jakab-hegy (Mecsek)index.php?&t=objekt&oges=8217818.1419246.09373Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26134527587.jpg
Bánátindex.php?&t=objekt&oges=8326021.7545.5Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_28115720837.jpg
Tázlárindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1528919.5143646.54824 Show objects../data/hu/portal/images/201710/200w_13161918843.jpg
Új-Zélandindex.php?&t=objekt&oges=81286174-42Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22090943594.jpg
Telegraph Mine (Gilpin County, Colorado)index.php?&t=objekt&oges=81763-105.5283339.78943Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_26100558049.jpg
andocsi kegytemplomindex.php?&t=objekt&oges=8656217.9277346.64828Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_20132705737.jpg
Bács községindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1554319.1987345.39929 Show objects../data/hu/portal/images/201610/200w_14155918559.jpg
Bán tér (Zágráb)index.php?&t=objekt&oges=7715715.977494945.8128451Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_19122347555.jpg
Szentháromság tér (Kalocsa)index.php?&t=objekt&oges=7265318.972514846.5296578Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_14113653304.jpg
Búzapiac tér (Kalocsa)index.php?&t=objekt&oges=8482818.975406846.5253323Show object../data/hu/portal/images/201704/200w_20153224943.jpg
Szent István Király templom (Fajsz, Szent István utca 16.)index.php?&t=objekt&oges=7214518.922953646.4182505Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_06145940023.jpg
Kalocsa-Homokmégyindex.php?&t=objekt&oges=8652518.98858070373546.525800181744Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_20132526208.jpg
Hajós plébánia (Hajós, Köztársaság tér 9.)index.php?&t=objekt&oges=8542219.114598346.3994284Show object../data/hu/portal/images/201705/200w_11145135095.jpg
Szent Imre templom (Hajós, Köztársaság tér 9.)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1577019.114598346.3994284 Show objects../data/hu/portal/images/201705/200w_11153834558.jpg
Híd utca (Kalocsa)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1590418.972821246.5275878 Show objects../data/hu/portal/images/201801/200w_31092725674.jpg
Verespatak (Roşia Montană)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1596923.1337346.30669 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21094248267.jpg
Csíkszereda (Miercurea-Ciuc)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1599125.846.35 Show objects../data/hu/portal/images/201804/200w_06143930390.jpg
Vaskő (Ocna de Fier)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1606221.7833345.33333 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21124126831.jpg
Selmecbánya (Banská Štiavnica)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1611918.9100348.44858 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21110352444.jpg
Újbánya (Nová Baňa)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1619118.6403748.42305 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_21145330929.jpg
Vörösvágás (Červenica)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1639521.44948.88681 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_27085306985.jpg
Vinna (Vinné)index.php?&t=objekt&oges=8153821.9675748.80965Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23151027300.jpg
Kolozsvár (Cluj Napoca)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1647923.646.76667 Show objects../data/hu/portal/images/201804/200w_06142535746.jpg
Ilmen-hegységindex.php?&t=objekt&oges=8128560.217655.258Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_22092243238.jpg
Berezovskindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1661260.9279256.00533 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_26093140601.jpg
Sasbachindex.php?&t=objekt&oges=815267.6157648.13837Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_23141233274.jpg
Vezúvindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1673714.4287440.82293 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_23134559116.jpg
Máriagyűdindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1700218.2975245.85499 Show objects../data/hu/portal/images/201710/200w_10134524180.jpg
Velence (Olaszország)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1700612.3326545.43713 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_19103157863.jpg
Illancsindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1703519.2546.28333 Show objects../data/hu/portal/images/201705/200w_11133947114.jpg
Jézus Szíve templom (Kalocsa, Szent István király út 24.)index.php?&t=objekt&oges=8461618.976760346.5275416Show object../data/hu/portal/images/201704/200w_08141323845.jpg
Keserűtelekindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1712219.0666746.58333 Show objects../data/hu/portal/images/201711/200w_06110623042.jpg
Kossuth Lajos utca (Császártöltés)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1731419.185124346.4171179 Show objects../data/hu/portal/images/201707/200w_13160205624.jpg
Középsőkertek (Kalocsa)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1732618.971625146.5221419 Show objects../data/hu/portal/images/201709/200w_13145249058.jpg
Travnyik műhely (Kecel)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1735919.23191070556646.511625395437 Show objects../data/hu/portal/images/201804/200w_06133430205.jpg
Székelyföld, Romániaindex.php?&t=objekt&oges=34511425.01106262207046.539971270291Show object../data/hu/portal/images/201804/200w_06142139615.jpg
Hármasfalu (Románia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1737224.8985546.47572 Show objects../data/hu/portal/images/201804/200w_06142159803.jpg
Feketetó (Románia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1737522.7634746.95378 Show objects../data/hu/portal/images/201804/200w_06142921337.jpg
Gyimesközéplok (Románia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1737625.9833346.56667 Show objects../data/hu/portal/images/201804/200w_06143429917.jpg
Lánchídindex.php?&t=objekt&oges=9033619.043699447.4989928Show object../data/hu/portal/images/201801/200w_23104936736.jpg
Öregtényindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1753319.0487646.57419 Show objects../data/hu/portal/images/201804/200w_10090722628.jpg
Újlak (Jugoszlávia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1754319.3769445.22222 Show objects../data/hu/portal/images/201804/200w_09125225918.jpg
Gombos (Jugoszlávia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1754519.1320545.53106 Show objects../data/hu/portal/images/201804/200w_09122410208.jpg
Erdőd (Horvátország)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1754619.0645.52639 Show objects../data/hu/portal/images/201804/200w_09122702279.jpg
Almás (Horvátország)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1754818.9505645.52889 Show objects../data/hu/portal/images/201804/200w_09122836478.jpg
Magyarkanizsa-Dolina (Jugoszlávia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1755020.0546.06667 Show objects../data/hu/portal/images/201804/200w_09122952492.jpg
Magyarkanizsa (Jugoszlávia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1755120.0546.06667 Show objects../data/hu/portal/images/201804/200w_10113617430.jpg
Szabadka-Bikovo, Jugoszláviaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1755319.20959472656245.644768217751 Show objects../data/hu/portal/images/201804/200w_09123329804.jpg
Újvidék Cenej, Jugoszláviaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=175617.336463928222651.510451886248 Show objects../data/hu/portal/images/201804/200w_09124121707.jpg
Zombor- Cicovi, Jugoszláviaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1756219.06986236572245.761774855141 Show objects../data/hu/portal/images/201804/200w_09124216497.jpg
Zombor, Jugoszláviaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1756319.08084869384745.759858687855 Show objects../data/hu/portal/images/201804/200w_09141645591.jpg
Ada (Jugoszlávia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1756420.1258345.8025 Show objects../data/hu/portal/images/201804/200w_09124757328.jpg
Temerin (Jugoszlávia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1756619.8891745.40861 Show objects../data/hu/portal/images/201804/200w_09124700659.jpg
Felsőerekindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1760519.0835446.6059 Show objects../data/hu/portal/images/201710/200w_12153746010.jpg
Pálföldeindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1766121.8364848.43901 Show objects../data/hu/portal/images/201711/200w_06104813023.jpg
Széchenyi út (Kalocsa)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1772218.98629646.5279514 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_20135258981.jpg
Szent Kereszt kórház (Kalocsa)index.php?&t=objekt&oges=7193418.982209646.532997Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_06143955713.jpg
Zöldfa utca (Kalocsa)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1772618.98845846.53157 Show objects../data/hu/portal/images/201711/200w_10114857645.jpg
I. István utca 17. (Kalocsa)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1776518.97456946.528305 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_20090013725.jpg
I. István utca (Kalocsa)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1776618.977484446.5275268 Show objects../data/hu/portal/images/201804/200w_10100407693.jpg
Margit malom (Kalocsa, Mátyás király utca 2.)index.php?&t=objekt&oges=7368718.973989246.5254165Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_06115441489.jpg
Martinovics utca (Kalocsa)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1788618.97697946.533674 Show objects../data/hu/portal/images/201709/200w_12154535836.jpg
Nándorfehérvárindex.php?&t=objekt&oges=8631120.4651344.80401Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_20085305764.jpg
paksi atomerőműindex.php?&t=objekt&oges=8647218.849411646.5743687Show object../data/hu/portal/images/201803/200w_20141531495.jpg
Somorja (Szlovákia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1798917.3097248.03015 Show objects../data/hu/portal/images/201711/200w_09114401388.jpg
Vajka (Szlovákia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1799017.3814847.97346 Show objects../data/hu/portal/images/201711/200w_09113739069.jpg
Bacsfa (Szlovákia)index.php?&t=objekt&oges=38820517.3741648.00264Show object../data/hu/portal/images/201711/200w_09113958140.jpg
Csütörtök (Szlovákia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1799317.3539548.09924 Show objects../data/hu/portal/images/201711/200w_09114606810.jpg
Tataházaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1800419.3002846.17408 Show objects../data/hu/portal/images/201711/200w_10100556732.jpg
Remete utca (Kalocsa)index.php?&t=objekt&oges=38276118.996770346.5236573Show object../data/hu/portal/images/201711/200w_06111041866.jpg
Bács (Jugoszlávia)index.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1817419.2366745.39194 Show objects../data/hu/portal/images/201804/200w_09154329035.jpg
Pirtóindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1825819.4322946.51381 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_08094633002.jpg
Kolozsnagyidaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1828324.4833346.93333 Show objects../data/hu/portal/images/201804/200w_10095237181.jpg
Szelídindex.php?&t=objekt&oges=39939519.04276132583646.622208567263Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_20152837221.jpg
Szabadság tér (Kalocsa)index.php?&t=objekt&oges=39967718.98197174072246.517295753698Show object../data/hu/portal/images/201804/200w_10100936500.jpg
Felsővályindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1831420.1882448.45774 Show objects../data/hu/portal/images/201804/200w_10115724856.jpg
Jaltaindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1835134.1662444.50218 Show objects../data/hu/portal/images/201804/200w_10112307692.jpg
Szimferopolindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1835234.1107944.95719 Show objects../data/hu/portal/images/201804/200w_10114159246.jpg
Bahcsiszerájindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1835333.8578244.75525 Show objects../data/hu/portal/images/201804/200w_10114317004.jpg
Harkakötönyindex.php?&t=objekt&oges=39928519.6075946.46313Show object../data/hu/portal/images/201802/200w_08112625499.jpg
Kunfehértóindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1842419.4145446.36091 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_08112401076.jpg
Dubrovnikindex.php?&t=listen&type=8&inst_id=68&ort=1842618.0921642.64807 Show objects../data/hu/portal/images/201802/200w_08101803364.jpg