MúzeumDigitár

Close

Search museums

Close

Search collections

Home
Museum Search museums
Collection Search collections
Object
All objects Advanced search Timeline "Image wall"
Contact

Search

search

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark

Szoborkert 68

6767 Ópusztaszer,

Tel: +36 30 982 3117

Museum's website

Museum at map

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark a magyarság történelmében meghatározó jelentőséggel bíró nemzeti emlékhely. Gyönyörű természeti környezetben található hazánk egyik leglátogatottabb muzeális kiállítóhelye. A Feszty-körkép mellett számos kiállítás megtekinthető az intézmény területén: történelmi, néprajzi és régészeti témákban.

Ópusztaszer a magyarság történelmének, múltjának, identitás-tudatának fontos helyszíne. Szer településről elsőként Anonymus, III. Béla jegyzője tesz említést a Gesta Hungarorumban, ahol azt írja, hogy Árpád és a vezérek itt ejtették szerét az ország minden dolgának. A 18-19. századtól „első országgyűlésként” is emlegetik az eseményt. Az itt épült monostor az Alföld leggazdagabb, legnagyobb monostora volt. Körülötte a középkor végére mezővárossá fejlődött Szer település. 1970-benTrogmayer Ottó vezetésével megkezdődtek a hét évig tartó ásatások, melynek során feltárták a monostor templomát.
A monostor mellett 1896-ban, a Honfoglalás 1000 éves évfordulójára, a Millenniumra emlékművet emeltek. Az Árpád-emlékmű azóta is az Emlékpark fontos eseményeinek, rendezvényeinek egyik fő helyszíne.

László Gyula, a kettős honfoglalás elméletének kidolgozója javasolta 1970-ben, hogy Feszty Árpádnak A magyarok bejövetele című körképét "Pusztaszeren" helyezzék el. Határozat született arról, hogy a Pallaviciniek által Sövényházára átkeresztelt Szer hivatalos neve ezentúl Ópusztaszer legyen. Megfogalmazódott: az Emlékpark múzeumi része a romkertből, a skanzenből és a körképet befogadó épületből álljon. Miután Losonczi Pál lett az Emlékbizottság elnöke, már országos támogatásban is részesülhetett az intézmény, melynek során megkezdődött az Emlékpark kialakítása. Ennek eredményeként indult meg a skanzen felépítése, illetve később a Feszty-körkép bemutatása is megvalósult. Azóta számos kiállítással, alkotással, emlékművel és látnivalóval bővült az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark.
A Szabadtéri néprajzi gyűjtemény épületei között járva, azokba bepillantva megismerheti az ide látogató a szegedi nagytáj parasztságának hétköznapjait és ünnepeit. A bemutatott táj, a Dél-Alföld parasztságának nagyobb része a 20. század elején városokban és e települések tágas határában épített tanyákon élt. Tanyák ezrei ülték meg a nagyobb települések határát, de a tanyás gazdálkodás a környékbeli legnagyobb birtok, a Pallavicini uradalom haszonbérbe adott földjeire is kiterjedt az 1850-80-as évektől. Az ópusztaszeri gyűjtemény tervezését 1973-ban, telepítését 1979-ben indította el Dr. Juhász Antal néprajzkutató. A telepítés fő törekvése az volt, hogy a Dél-Alföld mezővárosi és tanyai portái, népi építészetének 20. század eleji jellegzetességei kerüljenek bemutatásra. Az Ányási kápolna megépültével és a temetőkert-rekonstrukciójával teljes falukép tárul elénk.
Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark főépületében, a Rotundában tekinthető meg a maga nemében egyedülálló, 1995-en megnyílt monumentális alkotás, a Magyarok bejövetele című panorámafestmény (Feszty-körkép), mely mellett interaktív és korszerű multimédiás eszközöket is felhasználó régészeti kiállítások találhatóak.
A Nomád Park az eurázsiai puszta népeinek világát idézi fel régészeti leletek, néprajzi párhuzamok alapján.
A Lovaspályán lovasbemutató eleveníti fel honfoglaló őseink legendás harcmodorát.
A Puszta Háza az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark környezet- és természetvédelmi oktatóközpontja, ahol megismerhetőek a környezeti és természeti értékek, a környezettudatos életmód, az ökológiai gazdálkodás és az ökoturizmusra vonatkozó információk.

Időszaki tárlataink minden korosztály számára érdekes módon mutatják be tájegységünk, a Dél- Alföld sokszínűségét.
A Látogatóközpontban 3D-s vetítőterem, Konferenciaterem, Hungarikum Tárház, Információs Pont és a Szeri Kávézó fogadja a Látogatókat.
A több napra elegendő látnivaló mellett hagyományőrző, tematikus rendezvényeket is szervez az Emlékpark, melyek között akadnak népi kultúránkat, illetve a magyarság történelmét megelevenítő programok is.

Collections:

"Tiszai gátőrház"
"A Tiszai Fafeldolgozás Emlékhelye"
"Mártélyi halászkunyhó"
"Szegedi tanya"
"Pusztaszeri-Árpádhalmi tanyai iskola"
"Szentesi tanya"
"Hódmezővásárhelyi tanyai olvasókör"
"Csongrádi halászház"
"Közigazgatás-történeti kiállítás"
"Postatörténeti kiállítás"
"Takáts Mátyás borbélyműhely"
"Iparos műhelyek"
"Makói ház"
"Szeged-alsóvárosi ház"
"Szatócsbolt és pékműhely"
"Vasútállomás"
"Útkaparóház"
"Mezőgazdasági gépgyűjtemény"
"Kocsigyűjtemény"
"Feszty-körkép"
"Szer monostora és települése"
"Honfoglalás"
"Promenád 1896"
"Csengelei kunok ura és népe"
"Őseink arcai"