MúzeumDigitár

Close

Search museums

Close

Search collections

Home
Museum Search museums
Collection Search collections
Object
All objects Advanced search Timeline "Image wall"
Contact

Search

Objects from   Bihari Múzeum. Objects found: 98. Sorted by:

Bényi Árpád: Bihari táj

Bihari Múzeum

Berettyó Filmszínház

Bihari Múzeum

Gyógyszertári mozsár törővel

Bihari Múzeum

Telefonérme, tantusz

Bihari Múzeum

Kiss Antal: Bihari dalok c. nótáskönyve 1939-ből

Bihari Múzeum

BUSE-emlékérem, 1911

Bihari Múzeum

Orion rádiókészülék

Bihari Múzeum

10 filléres érme, 1946

Bihari Múzeum

Meghívó műkedvelő előadásra, 1921

Bihari Múzeum

Férfikalap

Bihari Múzeum

Meghívó juniálisra, 1911

Bihari Múzeum

Üveg vajköpülő

Bihari Múzeum

Szűr – mintadarab

Bihari Múzeum

Egymillió bilpengős bankjegy

Bihari Múzeum

Trianon-gyászkendő

Bihari Múzeum

Csendőr díszszablya és hüvelye

Bihari Múzeum

Kosztolányi Dezső levele Nadányi Zoltánnak, 1935. jan. 14.

Bihari Múzeum

Kabos Endre köszönőkártya-nyomtatványa borítékkal

Bihari Múzeum

A Magyar Királyi Téli Gazdasági Iskola (Berettyóújfalu) jelvénye

Bihari Múzeum

Költő Nagy Imre gyászjelentése (1942. dec. 6.)

Bihari Múzeum

Hímzéses terítő

Bihari Múzeum

Bige és bigeütő

Bihari Múzeum

sulyok

Bihari Múzeum

Kárpáti Gusztáv: Szentmártoni táj. 1978

Bihari Múzeum