MúzeumDigitár

Objects found: 98. Searched for: Museum: Bihari Múzeum. Sorted by: Modify search parameters.

Help for the extended search

You can combine multiple search parameters.

Some of the available search fields allow direct entering of search terms. Right behind these fields, you can find a small checkbox. If you fill in your search term, the search generally runs for any occurrences of the entered string. By enabling the small checkbox ("Exact"), you can execute a search for that exact term.

There are also option menus. You can select search conditions by clicking on their respective entry in the appearing list there.

The third kind, fields that neither have an "exact" checkbox nor consist of a list, react to your inputs. Once you type in a text, a list of suggested terms appears for you to select from.

Search optionsX ?

Bényi Árpád: Bihari táj

Gyógyszertári mozsár törővel

Berettyó Filmszínház

Telefonérme, tantusz

Kiss Antal: Bihari dalok c. nótáskönyve 1939-ből

BUSE-emlékérem, 1911

Orion rádiókészülék

10 filléres érme, 1946

Meghívó műkedvelő előadásra, 1921

Férfikalap

Meghívó juniálisra, 1911

Üveg vajköpülő

Szűr – mintadarab

Egymillió bilpengős bankjegy

Trianon-gyászkendő

Csendőr díszszablya és hüvelye

Kosztolányi Dezső levele Nadányi Zoltánnak, 1935. jan. 14.

Kabos Endre köszönőkártya-nyomtatványa borítékkal

A Magyar Királyi Téli Gazdasági Iskola (Berettyóújfalu) jelvénye

Költő Nagy Imre gyászjelentése (1942. dec. 6.)

Hímzéses terítő

Bige és bigeütő

sulyok

Kárpáti Gusztáv: Szentmártoni táj. 1978