MúzeumDigitár

Close

Search museums

Close

Search collections

Magyar Mezőgazdasági Múzeum Agrobotanikai Gyűjtemény

Collection: Agrobotanikai Gyűjtemény ( Magyar Mezőgazdasági Múzeum )

About the collection

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum a II. világháború előtt gazdag növényfajta-gyűjteményt mondhatott magáénak. Tulajdonában volt Kosutány Tamás búzagyűjteménye, amely a századforduló utáni években termesztett fajták mag- és kalászmintáival áttekintést adott a korabeli búzatermesztésről. A múzeum tulajdonában volt Dégen Árpád "Gramina Hungarica" sorozata, a Tuzson-féle fűgyűjtemény, a Simonkai-féle Magyarország erdeinek és legelőinek 2000 lapból álló herbáriuma, valamint egyéb gyommag- és fűmaggyűjtemények. A második világháború alatt ezek elpusztultak, a herbáriumok szétporladtak. Használhatatlanná vált az 1930-35 közötti búzakataszter készítésénél begyűjtött Hankóczy-féle gyűjtemény is. A fentiek pótlására az 1960-as évek kezdetén Dr. Matolcsi János múzeumi főigazgató és Jánossy Andor tápiószelei Agrobotanikai Intézet igazgató szorgalmazására Agrobotanikai Gyűjtemény létesült. A Magyar Mezőgazdasági Múzeum és a tápiószelei intézet közötti megállapodás értelmében 1964-től kezdődően az intézet 1980-ig folyamatosan átadta a gyűjteménytár részére növényi magvak, kalászok, buga- és kukoricacső-termések mintáit. Egyidejűleg az Agrobotanikai Intézet írásban közölte a növényfajtákra vonatkozó, általuk ismert adatokat. A gyarapodás az 1960-as években volt a legszámottevőbb. Ekkor kerültek be a búza, kukorica, bab és számos más növények tárgyfajtái, amelyeket a tápiószelei intézet munkatársai szervezett gyűjtés során még az országban felleltek. Így sikerült megszerezni a nemesítő intézetekben lévő törzsanyag mintáit, amelyekből ugyan a köztermesztésbe számos nem került be, de a megőrzött anyag termesztéstörténeti szempontból ma már pótolhatatlan. Például a Fleischmann-féle viharbúza mag- és kalászmintája, a fertődi, hatvani, perbetei, tápláni, karcagi nemesítők stb. anyaga. Búzából több mint 100 tájfajta, közel 200 hazai nemesített fajta került elhelyezésre, és a külföldi fajtákkal együtt a Tricicum aestivum-ból a minták száma 4000 felett van. Szinte teljesnek mondható a lencse, a bab, a borsó fajtagyűjtemény, hasonlóan a többi termesztett növényminta is. Kisebb mennyiségű minta a Vetőmagtermeltető Vállalattól származik. A fentiek mellett más intézettől, személytől, kisebb tételben vásárolt gyommag- és egyéb gyűjtemények is kiegészítik az anyagot. A gyűjteménytárban jelenleg mintegy 17.000 leltározott magminta van. E minták igen fontos szerepet töltenek be az összehasonlító archeobotanikai vizsgálatokban. A gyűjtemény gyarapítását a 2002. évvel kezdődően újból folytatjuk a tápiószelei Agrobotanikai Intézettel együttműködve.(írta: Dr. Nagy Ágota)

Objects