MúzeumDigitár

Close

Search museums

Close

Search collections

Home
Museum Search museums
Collection Search collections
Object
All objects Advanced search Timeline "Image wall"
Contact

Search

Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény

Collection: "Oktatás és iskolatörténet"

Kismaros lakossága sokáig zárt etnikumot alkotott, nem keveredett más nemzetiségekkel. A XX. század elejéig megőrizték német anyanyelvüket. Az iskolában a tanítás két nyelven folyt, magyarul és németül. Vilcsek Gyula kántortanító nevéhez fűződik a falu elmagyarosítása. Vilcsek Gyulát Salamon Imre, majd Riener Rezső kántortanító követte a katedrán. A kiállított tárgyak között találunk régi tankönyveket, német és magyar nyelvű bizonyítványokat, kottákat és négyszólamú vegyeskari partitúrákat.


Objects: