MúzeumDigitár

Close

Search museums

Close

Search collections

Home
Museum Search museums
Collection Search collections
Object
All objects Advanced search Timeline "Image wall"
Contact

Search

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

Collection: "Kereskedelemtörténeti tárgyi gyűjtemény (KT)"

A közel 27.000 tárgyat magába foglaló gyűjtemény a kereskedelemtörténeti kutatás jelentős forrása, alkalmas a múlt kereskedelmi tevékenységének sokoldalú bemutatására, megjelenítésére. Arculatát a szakmuzeológiai szemlélet alakította ki. A meghatározó kereskedelmi tevékenységekhez tartozó tárgyak alkotnak egy-egy gyűjteménycsoportot ágazati / élelmiszer, iparcikk, háztartási-vegyipari/ megoszlásban. Az időhatár folyamatosan közelít napjaink felé.
A gyűjtemény szerkezete a következő:
1. Cégérek, cégtáblák
2. Üzletberendezések
3. Felszerelések és munkaeszközök
4. Mérőeszközök
5. Áru és csomagolás
6. Áruminták
7. Reklámtárgyak
8. Kereskedelmi adminisztráció
9. Vásározás
10. Kereskedelmi szakoktatás
11. Emléktárgyak
1. Cégérek, cégtáblák
Kicsiny, de jelentős része a gyűjteménynek: "aranyásó" cégér egy tolnai vaskereskedésből, "fekete kutya" egy pesti drogériából és egy miskolci fűszerüzletből, "menyasszony" egy váci kelengyeboltból.
A cégtáblákon nyomon követhető azok változatai a portáltábláktól a betűkből kirakott cégfeliratokig.
2. Üzletberendezések
A kereskedelmi tevékenység legfontosabb és látható színtere a bolt volt. Gyűjteményünkben a fűszer-és vegyeskereskedések berendezéseié a nagyobb arány. Az iparcikk-kereskedelmet divatáruüzlet, rövidáruüzlet és cipőüzlet bútorzatai, ill. részletei képviselik. Egyedülálló a jászberényi vaskereskedés pultja /l9. század vége/ a vásárló félé néző oldalán lévő 135 árumintával felszerelt fiókocskájával. Iparművészeti értékkel is bír a Stühmer édességbolt 1879-ben, a Salamander cipőbolt 1913-ban készült bútorzata. Játékfűszerboltunk a 19-20. század fordulójáról különlegességnek számít.
3. Felszerelések és munkaeszközök
Ide tartoznak a tároló, sokszor reklámcélt is szolgáló szekrénykék és a különféle tartályok, bödönök, fazekak, sajttálak és búrák, hordók, kosarak, kirakati tálak, állványok stb. Speciális bolti munkaeszközök: pénztárgépek, kávépörkölők, darálók és vágószerkezetek, adagolók, kimérő kanalak és lapátok, zsinegtekercselők, plombálók, szállító eszközök stb.
Különleges helyet foglal el ebben a csoportban az 1900 körül készült Stollwerck csokoládé-automata. A benzintöltő és a cigaretta-automata a közelmúlt műtárgyai.
4. Mérőeszközök
A kereskedelmi tevékenység elmaradhatatlan tárgyi kísérői. Első csoportjába tartoznak a tízes számrendszeren alapuló méterrendszer bevezetése előtti font és lat beosztású mérlegek és súlyok, a gabonamérők. Az 1875 után készült mérőeszközöket nyitott és zárt pulti egyensúlymérlegek különböző típusai, húzós mérlegek, gyorsmérlegek, űrmércék és fokolók képviselik. Külön csoportot képeznek a gabona-fajsúlymérő készletek. A legkorábbit 1861-ben hitelesítették.
5. Áruk és csomagolások
A legnagyobb és legváltozatosabb, egyenletesen bővülő, az 1900-as évektől napjainkig szélesedő gyűjteménycsoport. Tárgyai gyári termékek, köznapi tárgyak, tömegcikkek. Az árucikkek körében teljességre nem törekszünk, szakmánként a tipikust gyűjtjük, elsősorban azokat, amelyeken cégjelzés vagy címke található.
Változatos a csomagolóanyagok, az árudobozok / teás, kakaós, bonbonos, kekszes, cukorkás, cigarettás, divatárus, rövidárus, szappanos, cipőkrémes stb./ és a palackok / boros, sörös, pezsgős, tejes, illatszeres stb./ gyűjteménye. Különösen értékesek azok a példányok, amelyeken védjegy is van.
6. Áruminták
A textilkereskedelem damaszt és szövet mintakönyvei, mintalapjai, a vasas szakma mintatáblái /bútorveretek, sodronyszövetek, apró vasáruk/, papírminták, illatszeres mintadobozok, festékminták stb. alkotják e gyűjteménycsoportot.
7. Reklámtárgyak
Anyagát az ötletgazdagság, sokszor esztétikai igényesség is jellemzi. Ide tartoznak az üzletekben elhelyezett, gyártóktól kapott reklámeszközök, valamint a vársárláshoz "mellékelt" ajándéktárgyak. A boltokat díszítő, különböző árucikket reklámozó zománcozott vas, festett üveg, vagy papírkartonra nyomott reklámtáblák közül több mint háromszáz darab maradt ránk, zömmel az 1930-as évekből. Gipszből, papírmasséból készült reklámfigurák egészítik ki e gyűjteményrészt.
Az ajándéktárgyak általában használati tárgyak: legyezők, tükrök, naptárak, órák, poharak, csészék, teás- és kávéskannák, hamutartók, írószerek, stb. Kiemelésre méltó az a festett üvegpohár, amely az 1903-ban leégett Párisi Nagy Áruház homlokzatát ábrázolja.
8. Kereskedelmi adminisztráció
Kereskedőirodából származó tárgyakat tartalmaz: íróasztal, könyvelési rendszer, számlacsipesz, pénzeskazetta. A pecsétnyomó- és bélyegzőgyűjtemény több mint ötszáz darabos.
9. Vásározás
A vásározás szorosan kereskedelmi mozzanatával kapcsolatos emlékeit /vásári sátor, vásározó láda/ gyűjtjük. A vásári portékák, mint például a fazekasáruk, a néprajz gyűjtőköre. Csak néhány tipikus darab került gyűjteményünkbe, mint az "engem vegyél meg Sára" feliratos korsó.
10. Kereskedelmi szakoktatás
Az 1974-ben rendezett Kereskedelmi Szakoktatási Kiállítást megelőző, az utódintézményekben folytatott célgyűjtés során önállósult gyűjteménycsoport. Az egykori Debreceni Kereskedelmi Akadémia megmaradt áruismereti gyűjteménye /fémminták, bőr, gubacs, gyapjú, gyapot, különféle magvak, őrlemények, tésztafélék, sörgyártás alapanyagai, illóolajok, festékek, lakkok stb./ közel 400 darabot számlál.
11. Emléktárgyak
Emléktáblák, zászlók, díszdobozok, serlegek, dísztárgyak, amelyek kereskedőcégek, kereskedelmi egyesülések, szövetkezetek jubileumára, nagyobb események /pl. millenniumi kiállítás/ emlékére készültek. Ilyen az a fedelén Mercurius alakjával díszített ezüstdoboz, melyet a Budapesti Kis- és középkereskedők Takarék és Kölcsönszövetkezete ajándékozott igazgatójának 1904-ben munkásságának negyedszázados jubileuma alkalmából.
Gyűjteménykezelő: Török Róbert muzeológus
A gyűjtemény részlegesen kutatható, előzetes bejelentkezés alapján.


Objects:

Drezdaindex.php?&t=objekt&oges=18463313.7383651.049259Show object../data/hu/portal/images/201609/200w_02112142332.jpg
Amszterdamindex.php?&t=objekt&oges=1846494.89044452.370197Show object../data/hu/portal/images/201609/200w_02141938267.jpg
Pécsindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=43&ort=6018.250046.0667 Show objects../data/hu/portal/images/201706/200w_06154626195.jpg
Berlinindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=43&ort=6113.40833352.518333 Show objects../data/hu/portal/images/201510/200w_02160107596.jpg
Salzburgindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=43&ort=11813.05501047.809490 Show objects../data/hu/portal/images/201407/200w_02133735703.jpg
Londonindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=43&ort=122-0.083351.5000 Show objects../data/hu/portal/images/201507/200w_30112924976.jpg
Japánindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=43&ort=27613836 Show objects../data/hu/portal/images/201507/200w_31113945896.jpg
Isztambulindex.php?&t=objekt&oges=37576228.97918701171841.046907272897Show object../data/hu/portal/images/201706/200w_06112128969.jpg
Szovjetunióindex.php?&t=objekt&oges=8823137.61666755.75Show object../data/hu/portal/images/201606/200w_21130446002.jpg
Tokajindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=43&ort=481921.4166748.11667 Show objects../data/hu/portal/images/201703/200w_17092759548.jpg
Kaposvárindex.php?&t=objekt&oges=2516717.79235839843746.388622338161Show object../data/hu/portal/images/201509/200w_17155108793.jpg
Kecskemétindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=43&ort=482819.6912846.90618 Show objects../data/hu/portal/images/201509/200w_18113709037.jpg
Újpest (Budapest, 4. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=43&ort=482919.091314847.5648915 Show objects../data/hu/portal/images/201606/200w_21114239300.jpg
Debrecenindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=43&ort=483521.63333 47.53333 Show objects../data/hu/portal/images/201408/200w_21163439967.jpg
Óbuda (Budapest, 3. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2523319.038566447.5394381Show object../data/hu/portal/images/201509/200w_18134755617.jpg
Sopronindex.php?&t=objekt&oges=34285316.5904947.68501Show object../data/hu/portal/images/201703/200w_10101836888.jpg
Ortenbergindex.php?&t=objekt&oges=3987.962341308593748.452280050829Show object../data/hu/portal/images/201405/200w_11135815704.jpg
Bonyhádindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=43&ort=485518.5302446.29921 Show objects../data/hu/portal/images/201407/200w_22124121314.jpg
Fiumeindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=43&ort=486014.40917 45.34306 Show objects../data/hu/portal/images/201405/200w_23105113707.jpg
Margitsziget (Budapest)index.php?&t=objekt&oges=18460219.0478347.5267Show object../data/hu/portal/images/201702/200w_12145407069.jpg
Lánchíd utca (Budapest, 1. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=43&ort=494819.04102325439447.497454262415 Show objects../data/hu/portal/images/201407/200w_21134520995.jpg
Thököly út 35. (Budapest)index.php?&t=objekt&oges=53519.09058147.504919Show object../data/hu/portal/images/201407/200w_21140615876.jpg
Zalaegerszegindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=43&ort=495216.83590412139846.831112335301 Show objects../data/hu/portal/images/201407/200w_22145501959.jpg
Nagymarosindex.php?&t=objekt&oges=8737118.9598447.7928Show object../data/hu/portal/images/201606/200w_14141239248.jpg
Székesfehérvárindex.php?&t=objekt&oges=34285118.4103447.18995Show object../data/hu/portal/images/201703/200w_10095551426.jpg
Szekszárdindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=43&ort=503818.7090546.35014 Show objects../data/hu/portal/images/201703/200w_17094326433.jpg
Esztergomindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=43&ort=506118.74148 47.7928 Show objects../data/hu/portal/images/201606/200w_21135853575.jpg
Egerindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=43&ort=506220.377228447.9025348 Show objects../data/hu/portal/images/201703/200w_17090521864.jpg
Temesvárindex.php?&t=objekt&oges=2534121.2257145.75372Show object../data/hu/portal/images/201509/200w_21133805136.jpg
Szegedindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=43&ort=508720.1482446.253 Show objects../data/hu/portal/images/201408/200w_22102425597.jpg
Érsekújvárindex.php?&t=objekt&oges=18455718.16195 47.98544Show object../data/hu/portal/images/201608/200w_31155852174.jpg
Győrindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=43&ort=511617.6351247.68333 Show objects../data/hu/portal/images/201509/200w_22090914039.jpg
Nagykanizsaindex.php?&t=objekt&oges=8727416.9910446.45347Show object../data/hu/portal/images/201606/200w_14091037702.jpg
Gyulaindex.php?&t=objekt&oges=37590621.2833346.65Show object../data/hu/portal/images/201706/200w_12141445629.jpg
Nagyváradindex.php?&t=objekt&oges=9011121.9333347.06667Show object../data/hu/portal/images/201606/200w_28115209115.jpg
Újdombóvárindex.php?&t=objekt&oges=119418.1546.38333Show object../data/hu/portal/images/201408/200w_22113153819.jpg
Csehországindex.php?&t=objekt&oges=2168015 49.75Show object../data/hu/portal/images/201507/200w_30101246079.jpg
Csepel (Budapest)index.php?&t=objekt&oges=30319.06614247.4243579Show object../data/hu/portal/images/201403/200w_10112151924.jpg
Budafok (Budapest, 22. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=43&ort=522019.024051247.4275302 Show objects../data/hu/portal/images/201405/200w_09164129039.jpg
Ausztriaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=43&ort=522413.33333 47.33333 Show objects../data/hu/portal/images/201507/200w_31114835891.jpg
Lengyelországindex.php?&t=objekt&oges=3703082052Show object../data/hu/portal/images/201705/200w_22110129697.jpg
Törökbálintindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=43&ort=527818.9135647.42931 Show objects../data/hu/portal/images/201703/200w_24100414063.jpg
Olaszországindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=43&ort=528712.8333342.83333 Show objects../data/hu/portal/images/201703/200w_10125542397.jpg
Német Demokratikus Köztársaságindex.php?&t=objekt&oges=8729313.403320312552.460472873121Show object../data/hu/portal/images/201606/200w_14100239244.jpg
Franciaországindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=43&ort=53732 46 Show objects../data/hu/portal/images/201606/200w_14101833524.jpg
Hollandiaindex.php?&t=objekt&oges=1845075.7552.25Show object../data/hu/portal/images/201608/200w_31104815763.jpg
Bécsindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=43&ort=537616.3720848.20849 Show objects../data/hu/portal/images/201507/200w_31112948885.jpg
Kínaindex.php?&t=objekt&oges=2177510535Show object../data/hu/portal/images/201507/200w_31133837603.jpg
Herendindex.php?&t=objekt&oges=7931117.7547.13333Show object../data/hu/portal/images/201606/200w_07104338765.jpg
Kolozsvárindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=43&ort=538323.623635346.7712101 Show objects../data/hu/portal/images/201405/200w_23105113707.jpg
Németországindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=43&ort=538410.551.5 Show objects../data/hu/portal/images/201608/200w_31132212456.jpg
Mariazellindex.php?&t=objekt&oges=18456015.3163947.77306Show object../data/hu/portal/images/201609/200w_01093938150.jpg
Hollóházaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=43&ort=540421.4166748.55 Show objects../data/hu/portal/images/201606/200w_28151234899.jpg
Magyarországindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=43&ort=545219.50330447.162494 Show objects../data/hu/portal/images/201608/200w_30163013993.jpg
Dorottya utca 2. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=54219.04840469360347.498490809294Show object../data/hu/portal/images/201407/200w_22102948027.jpg
Kalocsaindex.php?&t=objekt&oges=2168418.9858346.52639Show object../data/hu/portal/images/201507/200w_30103302965.jpg
Ceglédindex.php?&t=objekt&oges=34331919.79952 47.17266Show object../data/hu/portal/images/201703/200w_17082318071.jpg
Jászberényi út (Budapest, 10. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=43&ort=554619.17753347.487668 Show objects../data/hu/portal/images/201709/200w_25105819007.jpg
Békéscsabaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=43&ort=554821.146.68333 Show objects../data/hu/portal/images/201702/200w_12171245891.jpg
Angyalföld (Budapest)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=43&ort=556719.07973 47.54765 Show objects../data/hu/portal/images/201705/200w_22120902116.jpg
Dohány utca (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=9009619.068816547.4977668Show object../data/hu/portal/images/201606/200w_28102208962.jpg
Nyíregyházaindex.php?&t=objekt&oges=2511921.7167147.95539Show object../data/hu/portal/images/201509/200w_17103628709.jpg
Kossuth Lajos utca 10. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2534319.057457747.4938093Show object../data/hu/portal/images/201509/200w_21135006593.jpg
Andrássy út (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=43&ort=571019.066116947.507102 Show objects../data/hu/portal/images/201511/200w_20163126066.jpg
Üllői út (Budapest)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=43&ort=572119.153850947.4541385 Show objects../data/hu/portal/images/201606/200w_28104309996.jpg
Kossuth Lajos utca 12. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=474819.057594647.4938403Show object../data/hu/portal/images/201410/200w_08151959654.jpg
10. kerület (Budapest)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=43&ort=582119.157502947.4820909 Show objects../data/hu/portal/images/201509/200w_17121142675.jpg
Vörösmarty tér (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=43&ort=584119.050520247.4968459 Show objects../data/hu/portal/images/201509/200w_17115241781.jpg
Párizsindex.php?&t=objekt&oges=1845322.348848.85341Show object../data/hu/portal/images/201608/200w_31134810323.jpg
Soroksári út (Budapest, 9. kerület)index.php?&t=objekt&oges=9011819.08121647.46128Show object../data/hu/portal/images/201606/200w_28122315526.jpg
Lábatlanindex.php?&t=objekt&oges=8727618.4962347.74735Show object../data/hu/portal/images/201606/200w_14092220801.jpg
Pilisvörösvárindex.php?&t=objekt&oges=34270518.9089347.61386Show object../data/hu/portal/images/201703/200w_08163951297.jpg
Gyomaindex.php?&t=objekt&oges=2532720.83333 46.93333Show object../data/hu/portal/images/201509/200w_21120907858.jpg
Sátoraljaújhelyindex.php?&t=objekt&oges=2512421.6587148.39492Show object../data/hu/portal/images/201509/200w_17110255322.jpg
Sárospatakindex.php?&t=objekt&oges=34293621.5738348.3245Show object../data/hu/portal/images/201703/200w_10144754722.jpg
Szerencsindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=43&ort=668421.209748.15993 Show objects../data/hu/portal/images/201509/200w_17154343858.jpg
Vajdahunyadindex.php?&t=objekt&oges=2521622.945.75Show object../data/hu/portal/images/201509/200w_18114705918.jpg
Zsolnaindex.php?&t=objekt&oges=9009818.7394149.22315Show object../data/hu/portal/images/201606/200w_28103159188.jpg
Prágaindex.php?&t=objekt&oges=26685014.4207650.08804Show object../data/hu/portal/images/201701/200w_23145116085.jpg
Eszékindex.php?&t=objekt&oges=34291618.69389 45.55111Show object../data/hu/portal/images/201703/200w_10133631622.jpg
Lechner Ödön fasor 7. (Budapest, 9. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2168019.07104253768947.473247563493Show object../data/hu/portal/images/201507/200w_30101246079.jpg
Széchényi utca 2. (Eger)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=43&ort=702820.37521302700047.900668820143 Show objects../data/hu/portal/images/201509/200w_16155102355.jpg
Indiaindex.php?&t=objekt&oges=2175772.86132812518.908884879146Show object../data/hu/portal/images/201507/200w_31111500218.jpg
Sanghaiindex.php?&t=objekt&oges=21775121.4401245117131.241719221961Show object../data/hu/portal/images/201507/200w_31133837603.jpg
Székely Bertalan utca 9. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=43&ort=703319.069103847.5120298 Show objects../data/hu/portal/images/201509/200w_16153248396.jpg
Budafoki út (Budapest, 11. kerület)index.php?&t=objekt&oges=18459119.053096347.4669163Show object../data/hu/portal/images/201702/200w_12141622125.jpg
Váci utca 24. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=49019.052761247.4938948Show object../data/hu/portal/images/201406/200w_05110243434.jpg
Örs Vezér tere (Budapest) index.php?&t=objekt&oges=2514819.137527647.5045796Show object../data/hu/portal/images/201509/200w_17135527712.jpg
Conti utca 25. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=42219.07496929168747.493157752694Show object../data/hu/portal/images/201405/200w_21163345365.jpg
Szlovéniaindex.php?&t=objekt&oges=3437141546.08333Show object../data/hu/portal/images/201703/200w_24083728878.jpg
Egyiptomindex.php?&t=objekt&oges=2594930 27Show object../data/hu/portal/images/201510/200w_02162319699.jpg
Szentkirályi utca (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2509719.065749547.4916271Show object../data/hu/portal/images/201509/200w_16153907888.jpg
Bíró Lajos utca 5. (Budapest, 8. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2508919.09406747.483852Show object../data/hu/portal/images/201509/200w_16150801600.jpg
Erdőalja út 101. (Budapest, 3. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2508719.008051547.5586849Show object../data/hu/portal/images/201509/200w_16150232973.jpg
Mészáros utca 54. (Budapest, I. kerület) index.php?&t=objekt&oges=2508419.03075847.491739Show object../data/hu/portal/images/201509/200w_16145537639.jpg
Váci utca 9. (Budapest, 5. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2512719.0516247.495069Show object../data/hu/portal/images/201509/200w_17112037018.jpg
Népliget (Budapest, 10. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2513119.06677246093747.489987614828Show object../data/hu/portal/images/201509/200w_17113520730.jpg
Budapestindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=43&ort=772519.0399147.49801 Show objects../data/hu/portal/images/201406/200w_05124928339.jpg
Bajnok utca 13. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2515019.067125947.511075Show object../data/hu/portal/images/201509/200w_17142318477.jpg
Andrássy út 17. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2515119.05760747.501077Show object../data/hu/portal/images/201509/200w_17143403311.jpg
Akadémia utca 21. (Budapest, 5. kerület) index.php?&t=objekt&oges=2515819.028320312547.488131664274Show object../data/hu/portal/images/201509/200w_17151332905.jpg
Váci út 48/e (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2516119.06037147.518634Show object../data/hu/portal/images/201509/200w_17153310689.jpg
Teréz körút 9. (Budapest, 6. kerület)index.php?&t=objekt&oges=2516919.064707747.5044875Show object../data/hu/portal/images/201509/200w_17161001300.jpg
Forgách utca (Budapest, 13. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=43&ort=773619.074054347.5389132 Show objects../data/hu/portal/images/201509/200w_17161001300.jpg
Brazíliaindex.php?&t=objekt&oges=184625-55-10Show object../data/hu/portal/images/201609/200w_02103505419.jpg
Brünn (Csehország)index.php?&t=objekt&oges=2522616.6079649.19522Show object../data/hu/portal/images/201509/200w_18124058035.jpg
Stühmer Frigyes út 1. (Maklár)index.php?&t=objekt&oges=2522920.406249347.7971849Show object../data/hu/portal/images/201509/200w_18133600851.jpg
Alsószerdahelyindex.php?&t=objekt&oges=2529517.64953613281248.249064215666Show object../data/hu/portal/images/201509/200w_21100133761.jpg
Budai út 7. (Győr)index.php?&t=objekt&oges=2535117.651548447.6919871Show object../data/hu/portal/images/201509/200w_21140958302.jpg
József Attila utca (Nagykőrös)index.php?&t=objekt&oges=2542419.760830347.0336704Show object../data/hu/portal/images/201509/200w_21164101749.jpg
Bosznia-Hercegovinaindex.php?&t=objekt&oges=2595017.8333344.25Show object../data/hu/portal/images/201510/200w_02163648853.jpg
Belgiumindex.php?&t=objekt&oges=1845094.31762695312550.846380708598Show object../data/hu/portal/images/201608/200w_31120220322.jpg
Soroksári út 26. (Budapest, 9. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=43&ort=778419.069850647.4756817 Show objects../data/hu/portal/images/201509/200w_21102239341.jpg
Károly körút (Budapest)index.php?&t=objekt&oges=18460519.057538447.4962364Show object../data/hu/portal/images/201609/200w_01165053942.jpg
Hamburgindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=43&ort=791310.0153453.57532 Show objects../data/hu/portal/images/201609/200w_02122801702.jpg
Maklárindex.php?&t=objekt&oges=37576320.4166747.8Show object../data/hu/portal/images/201706/200w_06113319217.jpg
Szép utca 6. (Budapest, 5. kerület) index.php?&t=objekt&oges=18460019.058208447.4928855Show object../data/hu/portal/images/201702/200w_12140745659.jpg
Jánossomorjaindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=43&ort=805417.13867187547.782077457149 Show objects../data/hu/portal/images/201706/200w_08160856954.jpg
Vágóhíd utca (Budapest, 9. kerület)index.php?&t=objekt&oges=18445519.07754421234147.472468875386Show object../data/hu/portal/images/201608/200w_30113631460.jpg
Maglódi út (Budapest, 10. kerület)index.php?&t=objekt&oges=18458419.16321647.479277Show object../data/hu/portal/images/201609/200w_01130226041.jpg
Tolcsvaindex.php?&t=objekt&oges=37577621.448845248.2841513Show object../data/hu/portal/images/201706/200w_06145416120.jpg
Budafoki út 187-189. (Budapest, 11. kerület)index.php?&t=objekt&oges=18449519.05218124389647.454478784484Show object../data/hu/portal/images/201608/200w_31093313293.jpg
Adonyindex.php?&t=objekt&oges=41118.86493 47.1194Show object../data/hu/portal/images/201405/200w_16144501212.jpg
Véső utca 7. (Budapest, 13. kerület)index.php?&t=objekt&oges=18462819.063342447.528904Show object../data/hu/portal/images/201609/200w_02105337419.jpg
Vevey (Svájc)index.php?&t=objekt&oges=417156.841919246.4628333Show object../data/hu/portal/images/201602/200w_22115418023.jpg
Erzsébet hídindex.php?&t=objekt&oges=7932119.051011847.4914696Show object../data/hu/portal/images/201606/200w_07114234666.jpg
White Plainsindex.php?&t=objekt&oges=42245-73.762909741.0339862Show object../data/hu/portal/images/201603/200w_01181300655.jpg
Körösladányindex.php?&t=objekt&oges=18459321.08333 46.96667Show object../data/hu/portal/images/201702/200w_12141150671.jpg
Halászbástya (Budapest, 1. kerület)index.php?&t=objekt&oges=7932119.034781347.5021827Show object../data/hu/portal/images/201606/200w_07114234666.jpg
Vajdahunyad vára (Városliget)index.php?&t=objekt&oges=18457819.083059347.5148896Show object../data/hu/portal/images/201609/200w_01120957825.jpg
Parlament (Budapest, 5. kerület, Kossuth Lajos tér 1-3.)index.php?&t=objekt&oges=7932119.04566947.507121Show object../data/hu/portal/images/201606/200w_07114234666.jpg
Műcsarnok (Budapest, 14. kerület, Dózsa György út 37.)index.php?&t=objekt&oges=7932119.07841347.5139179Show object../data/hu/portal/images/201606/200w_07114234666.jpg
Mátyás-templom (Budapest, 1. kerület, Szentháromság tér 2.)index.php?&t=objekt&oges=7932119.034019447.5018886Show object../data/hu/portal/images/201606/200w_07114234666.jpg
Tekija (Jugoszlávia)index.php?&t=objekt&oges=8737921.4239243.84351Show object../data/hu/portal/images/201606/200w_14142806847.jpg
Haitiindex.php?&t=objekt&oges=88220-72.4166719Show object../data/hu/portal/images/201606/200w_21120940843.jpg
Luton (Anglia)index.php?&t=objekt&oges=90121-0.4174851.87967Show object../data/hu/portal/images/201606/200w_28123901939.jpg
Szent András út 11. (Békésszentandrás)index.php?&t=objekt&oges=9068920.488480546.8707719Show object../data/hu/portal/images/201607/200w_07145954575.jpg
Nagy Britanniaindex.php?&t=objekt&oges=345176-2.6953154.75844Show object../data/hu/portal/images/201704/200w_20093512837.jpg
Somlóvásárhelyindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=43&ort=1478817.3756447.12149 Show objects../data/hu/portal/images/201606/200w_21103056994.jpg
Szabadság tér 1-3. (Pannonhalma)index.php?&t=objekt&oges=18446417.753965347.5501876Show object../data/hu/portal/images/201608/200w_30135343403.jpg
Svájc, Londonindex.php?&t=objekt&oges=1844688.460845947265646.942762086821Show object../data/hu/portal/images/201608/200w_30143152305.jpg
Vasút utca 7. (Magyarbóly)index.php?&t=objekt&oges=18449818.49199145.840057Show object../data/hu/portal/images/201608/200w_31095828756.jpg
Eindhovenseweg 3. (Tilburg, Hollandia)index.php?&t=objekt&oges=1845075.128804351.5435469Show object../data/hu/portal/images/201608/200w_31104815763.jpg
Rochefort (Belgium)index.php?&t=objekt&oges=1845095.221650.1631Show object../data/hu/portal/images/201608/200w_31120220322.jpg
Glockengasse (Köln)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=43&ort=154676.951531650.9383562 Show objects../data/hu/portal/images/201608/200w_31145308321.jpg
Szebeni utca 16 (Budapest, 21. kerület)index.php?&t=objekt&oges=18455919.07552647.4202628Show object../data/hu/portal/images/201609/200w_01090740113.jpg
Wesselényi utca 36. (Budapest, 7. kerület)index.php?&t=objekt&oges=18456319.066329947.4990695Show object../data/hu/portal/images/201609/200w_01100553244.jpg
Budapest, Nyírbátorindex.php?&t=objekt&oges=18458519.10007476806647.465236224383Show object../data/hu/portal/images/201609/200w_01132157237.jpg
Soroksári út 76. (Budapest, 9. kerület)index.php?&t=objekt&oges=18462119.079405247.4639405Show object../data/hu/portal/images/201609/200w_02100656967.jpg
Budafoki út 64. (Budapest, 11. kerület)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=43&ort=1547619.052453547.4583444 Show objects../data/hu/portal/images/201609/200w_02154228852.jpg
Leskovac, Szerbia (Leszkovác, Jugoszlávia)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=43&ort=1547721.9461142.99806 Show objects../data/hu/portal/images/201609/200w_02110902806.jpg
Szent István tér 12. (Pécs)index.php?&t=objekt&oges=18465918.22415346.0771642Show object../data/hu/portal/images/201609/200w_02152617180.jpg
Kistó utca 9. (Veszprém)index.php?&t=objekt&oges=26685217.89341347.107423Show object../data/hu/portal/images/201701/200w_23152448090.jpg
Lehenindex.php?&t=objekt&oges=26685512.11371958255748.024777886655Show object../data/hu/portal/images/201701/200w_23155511485.jpg
Ihász utca 32. (Budapest, 10. kerület)index.php?&t=objekt&oges=27839219.14212947.484273Show object../data/hu/portal/images/201703/200w_03103257786.jpg
Vágóhíd utca 26. (Budapest, 9. kerület)index.php?&t=objekt&oges=27839419.077255447.472342Show object../data/hu/portal/images/201703/200w_03155554953.jpg
Szövetkezeti út 1. (Szeged)index.php?&t=objekt&oges=34285820.14486346.239522Show object../data/hu/portal/images/201703/200w_10105203834.jpg
Szabadság tér 23-25. (Mád)index.php?&t=objekt&oges=34294621.26742948.1920957Show object../data/hu/portal/images/201703/200w_10151821350.jpg
Köveskálindex.php?&t=objekt&oges=34335517.605346.88258Show object../data/hu/portal/images/201703/200w_17100108472.jpg
Wachtbergindex.php?&t=objekt&oges=3437127.150.63333Show object../data/hu/portal/images/201703/200w_24081452190.jpg
Saint-Denis-de-Pileindex.php?&t=objekt&oges=343715-0.245Show object../data/hu/portal/images/201703/200w_24085043964.jpg
Kétegyházaindex.php?&t=objekt&oges=34372021.1833346.53333Show object../data/hu/portal/images/201703/200w_24092450100.jpg
Németország és Budapestindex.php?&t=objekt&oges=34523719.01767730712847.511635534978Show object../data/hu/portal/images/201704/200w_20114507416.jpg
Budafokindex.php?&t=objekt&oges=37577419.0316747.42391Show object../data/hu/portal/images/201706/200w_06142951382.jpg
Lánchídindex.php?&t=listen&type=8&samm_id=43&ort=1751919.043699447.4989928 Show objects../data/hu/portal/images/201702/200w_12141622125.jpg
Tűztorony (Sopron, Fő tér)index.php?&t=listen&type=8&samm_id=43&ort=1771516.591319547.6867813 Show objects../data/hu/portal/images/201803/200w_13125353934.jpg
Frangepán utca 8-10. (Budapest, 13. kerület)index.php?&t=objekt&oges=38592819.070879347.5362202Show object../data/hu/portal/images/201709/200w_21141928121.jpg
Lehel utca 27-29. (Budapest, 13. kerület)index.php?&t=objekt&oges=38601819.06860447.520288Show object../data/hu/portal/images/201709/200w_25111717021.jpg