MúzeumDigitár

Close

Search museums

Close

Search collections

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum Vendéglátóipar-történeti adattár (VA)

Collection: Vendéglátóipar-történeti adattár (VA) ( Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum )

About the collection

Az adattár a tudományos feldolgozó- és kutatómunka végzéséhez segítséget nyújtó feljegyzések gyűjtőhelye. Ezeket érkezési sorrendben, számsorrendben tároljuk. Az egyes témák szerinti keresést mutatócédulák és számítógépes táblázat segíti. A feljegyzések két részre oszthatók:

1.

1. Egyik részük szorosan kapcsolódik egyes tárgyakhoz, elősegítik azok értékelését, részletes adatokat rögzítve azok eredetijéről, koráról, használatáról, anyagáról, alkotójáról (gyártójáról). Ide sorolhatók egyes tárgyak restaurálási munkáiról (restaurálási munkanapló) készült feljegyzések, valamint egyes dokumentumokról készült fordítások és magyarázatok.

2. Másik részük további csoportokra oszthatók:

1. Külső és belső kutatók forrás értékű tanulmányainak kéziratai.

2. Pályázatokra érkezett munkák, szakdolgozatok és egyéb kéziratok, tanulmányok.

3. Visszaemlékezések, önéletrajzok.

4. Kiállításainkkal kapcsolatos feljegyzések, forgatókönyvek.

5. Üzletlisták és statisztikai adatok.

6. Egy-egy témakörre vonatkozó, a szakoktatásban és ismeretterjesztő tevékenységben hasznosítható összeállítások és bibliográfiák.

Adattárunkat kiegészíti, kutatóink munkáját könnyíti a folyamatosan bővíthető, fővárosi üzletekről készített üzletkataszterünk és egyéb névmutatóink.

Gyűjteménykezelő: Saly Noémi muzeológus

Előzetes időpont-egyeztetés után, csak helyben kutatható.

Objects